Uwaga

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Dziecko w 8 tygodniuDuchową adopcję podejmuje się zwyczajowo w uroczystość Zwiastowania Pańskiego na czas do Bożego Narodzenia.

Duchowa adopcja dziecka poczętego - na czym polega?

Duchowa adopcja to dziewięciomiesięczne zobowiązanie się do codziennej modlitwy za poczęte i zagrożone aborcją dziecko. W ramach codziennej modlitwy odmawia się dziesiątkę różańca wraz z modlitwą w intencji dziecka poczętego. Na ogół zobowiązanie podejmuje się w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i wtedy trwa ono do Bożego Narodzenia. Każdy obejmuje modlitwą tylko jedno dziecko, które to, wie jedynie Pan Bóg. Do modlitwy w intencji dziecka poczętego można dołączyć jakieś postanowienie: np. podjęcie jakiegoś dobrego postępowania w odniesieniu do bliskich, zobowiązanie się do comiesięcznej spowiedzi, zerwanie z jakimś grzechem, pomoc potrzebującym, adorację Najświętszego Sakramentu...

Dziecko poczęteModlitwa w intencji dziecka poczętego

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu  – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałam, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.
Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby pozostawili je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś.
Amen

Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, ....................) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia dzisiejszego biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Postanawiam:

  • odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego
  • codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca
  • przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia...

Prymas Tysiąclecia, Matka Teresa i bł. Ojciec Święty Jan Paweł II

"Zmalała cena rodzących się Polaków! Gdy przegląda się pisma, zastanawia dziwny styl prasy, która napada bezmyślnie jak na największych wrogów na tych, którzy chcieliby wydać po Bożemu na świat kształtujące się życie i uszanować prawo do życia."
Stefan Kardynał Wyszyński, styczeń, 1960 rok.

"Największym zagrożeniem dla pokoju jest aborcja. Jeśli matka może zabić swoje dziecko, cóż powstrzyma ciebie i mnie, żebyśmy nie pozabijali się nawzajem?" - Matka Teresa z Kalkuty, odbierając Pokojową Nagrodę Nobla, 1979 rok

„Brońcie dalej życia! Jest to wasz wielki wkład w budowanie cywilizacji miłości. Niech szeregi obrońców życia, wciąż rosną. Nie traćcie otuchy. To jest wielkie posłannictwo i misja, jakie Opatrzność wam powierzyła. Niech Bóg, od którego pochodzi wszelkie dobro, błogosławi wam !” - powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II, Kalisz 1979 rok, słowo skierowane do obrońców życia.

"W dziele obrony życia potrzeba różnorakich inicjatyw: obywatelskich, edukacyjnych. Jednak ich fundamentem zawsze będzie modlitwa. Dlatego dziękuję tym wszystkim, którzy każdego roku 25 marca podejmują Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, ratując jedno dziecko zagrożone aborcją. " - Ojciec Święty Jan Paweł II, Nowy Targ 1979 rok.

Jasnogórskie Śluby Narodu

Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. 
Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu.  - fragment Jasnogórskich Ślubów Narodu, Częstochowa 1956 rok. 
Pełny tekst Ślubów 

 

Czy wiesz że:

  • W Europie (dokładnie w państwach Unii Europejskiej)
    co 26 sekund zabija się jedno poczęte życie?
  • Podczas II wojny światowej, w wyniku działań wojennych oraz eksterminacji ludności cywilnej, był zabijany jeden obywatel Rzeczypospolitej Polskiej średnio co 30 sekund!
  • 40 faktów za życiem

Przesunięcie Odpustu Zwiastowania Pańskiego

W tym roku obchody Uroczystości Zwiastowania Pańskiego odbędą się nie w dniu uroczystości, tj 25 marca, lecz dopiero 8 kwietnia. Związane jest to z faktem, iż 25 marca wypada podczas Wielkiego Tygodnia, a więc w związku z porządkiem liturgicznym następuje przesunięcie obchodów uroczystości. 

W tym roku Msza święta odpustowa z okazji uroczystości Zwiastowania Pańskiego będzie odprawiona 8 kwietnia o godz 18:30.

Przy okazji - czy wiesz czym się różni uroczystość od święta?
Więcej na ten temat oraz o przesuwaniu uroczystości czytaj na mateusz.pl

Habemus Papam w googlach

habemus papam w googlachWyszukiwarka udostępnia dane informujące ile razy i z jakiego kraju wyszukiwano hasło habemus papam. Im ciemniejszy kolor tym wywołań więcej.
Przyjmując Włochy za odniesienie, czyli 100 - bo z tego kraju habemus papam wywoływano najczęściej mamy w porównaniu pozostałe kraje:

Włochy 100
Argentyna   56
Austria  49
Francja  48
Hiszpania 47
Meksyk 46
Szwajcaria  46
Belgia 46
Kolumbia 45
Polska  44
Filipiny 32
Kanada 12

Rozkład wywołań Habemus Papam z Polski tutaj. Małopolskie przyjęte jako odniesienie = 100, bo stamtąd było najwięcej wywołań. Wszystkie dane dotyczą ostatniego miesiąca.

Święty Józef opiekun

Wtorek 19 marca, św. Józefa Oblubieńca NMP

św JózefŚwięty Józefie, 
Przesławny potomku Dawida,
Światłości Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty Stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami.
 
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy, módl się za nami.
 
Zwierciadło sprawiedliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic, módl się za nami.
 
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego, módl się za nami.

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś Świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa Pana Naszego.

- z Litanii do św Józefa.

Który Franciszek? i ... tajemniczy pielgrzym

Tajemniczy pielgrzymJak dowiadujemy się z ust Metropolity Nowego Jorku kardynała Timothy’ego Dolan’a, nowo wybrany Ojciec Święty wybrał imię na cześć świętego Franciszka z Asyżu. więcej

Nawiązując do „tajemniczego” pielgrzyma, modlącego się podczas konklawe na placu przed bazyliką, nie sposób przypomnieć o spotkaniu w Asyżu podczas naszej parafialnej pielgrzymki z Parafii Zwiastowania do Włoch w ubiegłym roku, również franciszkańskiego pielgrzyma. Tajemniczy pielgrzym w Asyżu na fotce obok

Dlaczego Franciszek a nie Franciszek I - czytaj

Habemus Papam

Habemus papam FranciszkaHabemus Papam! mamy papieża

Franciszek - takie imię przybrał nowy Ojciec Święty, którym został kard. Jorge Maria Bergoglio, jezuita z Argentyny, przewodniczący argentyńskiego episkopatu i metropolita Buenos Aires. 

Urodzony w 1936 roku w Buenos Aires. W wieku 22 lat wstąpił do zakonu jezuitów, święcenia kapłańskie przyjął 13 grudnia 1969 r. W latach 1973-79 był prowincjałem swego zakonu, a następnie rektorem Wydziału św. Michała. W 1985 r. przeniósł się do Niemiec, gdzie uzyskał tytuł doktora teologii. Po kilku latach pracy jako profesor teologii w Buenos Aires, w 1992 r. został mianowany biskupem pomocniczym w archidiecezji Buenos Aires i wikariuszem generalnym archidiecezji Buenos Aires, kardynałem od 21 lutego 2001 roku.

Na wynik konklawe oczekiwało na Placu św. Piotra około 100 tysięcy ludzi.

Papież rozpoczął swoje wystąpienie od modlitwy w intencji "naszego biskupa emerytowanego Benedykta XVI. Módlmy się razem za niego, by Pan mu błogosławił i Matka Boża strzegła."... "Rozpocznijmy razem tę drogę braterstwa, miłości, wzajemnego zaufania" - powiedział ... "Przed błogosławieństwem proszę was o modlitwę do Pana prosząc o błogosławieństwo dla mnie" - poprosił Papież.

Habemus papam to po łacinie znaczy mamy papieża.

Pieluszka dla Maluszka

Pieluszka dla Maluszka - plakat akcji Katolickiego Stowarzyszenia MłodzieżyPieluszka dla Maluszka to akcja zorganizowana przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej wraz z Komitetem Organizacyjnym Marsz dla Życia 2013.

Organizatorzy chcą pokazać, że obrońcy życia są zdolni nie tylko do głoszenia pięknych haseł ale również do podjęcia konkretnej pomocy.
W ramach akcji odbędzie się zbiórka pieluszek, które zostaną przekazane do Domu Samotnej Matki w Kiekrzu, domów dziecka oraz rodzin wychowujących małe dzieci i znajdujących się w trudnej sytuacji.
Akcja potrwa do 14 kwietnia br i jej finał zbiegnie się z Marszem dla Życia, który w tym dniu przejdzie ulicami Poznania.

Z inicjatywy Parafian, Zwiastowanie Pańskie włącza się również w akcję Pieluszka dla Maluszka

Z ogłoszeń parafialnych:
          "Z inicjatywy Parafian Zwiastowania Pańskiego włączamy się w akcję Pieluszka dla Maluszka. ... 
          W naszej Parafii zbiórka pieluszek potrwa do 07 kwietnia br."

Więcej o akcji  na stronie KSM-u