Uwaga

Żywy Różaniec

Żywy Różaniec to wspólna modlitwa dwudziestoosobowej grupy stanowiącej Różę Różańcową. Każdy odmawia codziennie jedną tajemnice Różańca (10 Zdrowaś Mario…), przy czym każdy inną. W ten sposób Róża każdego dnia rozważa wszystkie tajemnice czterech części Różańca świętego.
Raz w miesiącu następuje zmiana tajemnic różańcowych, czyli przydzielenie członkom róży kolejnych tajemnic.
Siostry i bracia Żywego Różańca przez cały miesiąc modlą się, odmawiając otrzymaną tajemnicę różańca, w intencji podanej przez księdza moderatora.
Różami kieruje kapłan zwany moderatorem Żywego Różańca, a jedną różą kieruje zelator (lub zelatorka), wybierani przez członków róż.

Modlitwa różańcowa zawierająca Pozdrowienie Anielskie wpisuje się w szczególny sposób w wezwanie naszej parafii – Zwiastowanie Pańskie.

Tajemnice Różańca Świętego

Tajemnice Radosne

  • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  • Nawiedzenie świętej Elżbiety
  • Narodzenie Pana Jezusa
  • Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
  • Odnalezienie Jezusa w Świątyni

Tajemnice Światła

  • Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  • Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
  • Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
  • Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  • Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice Bolesne

  • Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
  • Biczowanie Jezusa
  • Cierniem ukoronowanie Jezusa
  • Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  • Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

Tajemnice Chwalebne

  • Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
  • Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  • Zesłanie Ducha Świętego
  • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  • Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

Błogosławiony Jan Paweł II o Różańcu

"Różaniec jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem (…). Przedziwna w swej istocie i głębi (…). Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa (…) jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem przez serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca, serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości (…). W tajemnicach radosnych widzimy (…) radość rodziny, macierzyństwa, przyjaźni, wzajemnej pomocy. W tajemnicach bolesnych rozważamy w Chrystusie (i razem z Jego Matką) wszystkie cierpienia człowieka. W tajemnicach chwalebnych odżywają nadzieje życia wiecznego. W Chrystusie zmartwychwstałym cały świat zmartwychwstaje".   Czytaj cały tekst