Uwaga

Adres Sanktuarium

  • ul. Bolesława Leśmiana 2a
  • 60-194 Poznań

Lokalizacja

Konto

PEKAO SA

  • 37 1240 6902 1111 0010 6274 9209

Ksiądz Proboszcz

Proboszczem parafii pod wezwaniem Zwiastowania Pańskiego jest ksiądz Mirosław Musiał

  • telefon 531-607-305

Mail do biura parafialnego

Dane osobowe i adres mailowy nadawcy są udostępnione wyłącznie do wiadomości ks. Proboszcza