Uwaga

Modlitwa

Panie Jezu,

Źródło i Miłośniku życia,
prawdziwie obecny i żywy pośród nas,
błagamy Cię w Sanktuarium Świętości Życia:
Ożyw w nas szacunek dla każdego rodzącego się ludzkiego życia,
Błogosław rodziny, uświęcaj małżeństwa, uczyń płodną ich miłość.
Obdarz twórczą miłością rządzących i ekonomistów, aby umieli przewidywać i zapewniać odpowiednie warunki, tak aby młode rodziny mogły ze spokojem otworzyć się na przyjęcie kolejnych dzieci.
Oświecaj światłem Twojego Ducha decyzje parlamentu, aby nasza ojczyzna uznawała i szanowała świętość życia, każdego ludzkiego życia.
Kieruj pracą naukowców i lekarzy, aby nikogo nie zabijano i nikt nie doświadczał niesprawiedliwości.
Ucz wszystkich opieki nad sierotami i dziećmi opuszczonymi, aby mogły doświadczyć ciepła Twojej miłości, pocieszenia Twojego Boskiego Serca.
Wraz z Maryją, Twoją Matką, kobietą wielkiej wiary, w której łonie przybrałeś naszą ludzką naturę,
od Ciebie, który jesteś naszym jedynym i prawdziwym Zbawicielem, oczekujemy siły, aby kochać życie i służyć mu, w nadziei na życie wieczne w Tobie, w jedności z Błogosławioną Trójcą. /z homilii w dniu ustanowienia Sanktuarium

Maryjo, Matko Jezusa!

Pod swoim sercem nosiłaś Zbawiciela świata. Dzięki łasce Ojca naszego w niebiosach poznałaś, czym jest radość i ból macierzyństwa. Znasz moje imię. Znasz moją udrękę i smutek. Z ukochanym małżonkiem nie możemy doczekać się upragnionego dzieciątka. 
Matko wszystkich matek, z głęboką wiarą i ufnością błagam Cię o wyproszenie u Stwórcy łaski macierzyństwa, Amen.

Za małżonków

„Panie Jezu, ustanawiając sakrament małżeństwa powiedziałeś, że nie wolno człowiekowi rozdzielać tego, co Ty złączyłeś. Przez swoją stałą obecność pośród małżonków gwarantujesz wytrwanie w jedności i miłości do końca. Prosimy o wspieranie małżonków w realizacji ich powołania, o obronę sakramentalnego związku dwojga, szczególnie przed degradacją wartości nierozerwalności.
Dopomagaj małżonkom trwać w jedności i wierności, obdarzaj łaską potrzeby wspólnego wpatrywania się w Twoje oblicze, potrzeby nieustannego czerpania ze źródła, jakim jest Eucharystia.
Wspieraj małżonków przeżywających trudności, obdaruj cudem zamiany zła w dobro, oziębłości w ciepło, szorstkości w delikatność, słów przykrych w czułe, oddalenia w bliskość, smutku w radość, obojętności w pragnienie. Aby objawiła się Twoje chwała i na nowo mogli w Ciebie uwierzyć, oni i ich dzieci. Amen”.

Modlitwa małżonków

Panie Jezu, ustanawiając sakrament małżeństwa powiedziałeś, że nie wolno człowiekowi rozdzielać tego, co Ty złączyłeś. Przez swoją stałą obecność pośród nas gwarantujesz nam wytrwanie w jedności i miłości do końca. Prosimy o wspieranie nas w realizacji naszego powołania i o obronę naszego sakramentalnego związku przed wszelkim złem.
Dopomagaj nam trwać w jedności i wierności, obdarzaj łaską potrzeby wspólnego wpatrywania się w Twoje oblicze, potrzeby nieustannego czerpania ze źródła, jakim jest Eucharystia.
Wspieraj nas w walce z trudnościami, obdaruj cudem zamiany zła w dobro, oziębłości w ciepło, szorstkości w delikatność, słów przykrych w czułe, oddalenia w bliskość, smutku w radość, obojętności w pragnienie.
Amen

Modlitwa rodziców o czystość dla swoich dzieci

Boże Ojcze, od którego bierze początek ojcostwo na ziemi, chcemy Ci w szczególny sposób podziękować za opiekę nad naszą rodziną. Pragniemy wychować nasze dzieci, które nam powierzyłeś, na Twoją chwałę, aby dobrze wypełniały zamierzony przez Ciebie zamysł.
Wspieraj nasze rodzicielskie wysiłki swoją łaską.
Wzmacniaj naszą cierpliwość i życzliwość wobec nich.
Niech w naszym ojcostwie i macierzyństwie urzeczywistnia się Twoja odwieczna miłość.
Panie Jezu, naucz nasze dzieci patrzeć w czysty sposób na inne osoby. Pomóż nam tak je kształtować, aby dobrze wypełnia ły powołanie do miłości – realizowane w życiu małżeńskim, kapłańskim, zakonnym, czy bezżennym.
Chroń je przed zgorszeniem, bezwstydem i rozwiązłością, które niesie dzisiejszy świat.
Ustrzeż je przed pornografią, samogwałtem, cudzołóstwem i innymi grzechami nieczystości.
Amen.

Święta Rodzino, opiekuj się nami.
Matko Najczystsza, módl się za nami.
Matko Pięknej Miłości, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Błogosławiona Karolino Kózkówno, módl się za nami.
Aniołowie Stróżowie, módlcie się za nami. źródło: Miłujcie się

 

 Wnętrze Sanktuarium Świętości Życia w Poznaniu

 

 Służba liturgiczna podczas akcji zakładania banera na Sanktuarium

Sanktuarium Świętości Życia w Poznaniu