Uwaga

Narzeczeni

Narzeczeni powinni zgłosić się do ks. Proboszcza kilka miesięcy przed ślubem, aby zarezerwować termin zawarcia Sakramentu Małżeństwa. Obowiązkiem narzeczonych jest przygotowanie się do zawarcia związku małżeńskiego poprzez uczestnictwo w dwunastu katechezach przedmałżeńskich oraz w trakcie kilku spotkań w poradni dla narzeczonych.

Wymagane dokumenty

 • Metryki Chrztu św. obojga narzeczonych (dokument pobrany w parafii chrztu jest ważny 3 miesiące).
 • Świadectwa katechizacji z ostatniej ukończonej klasy.
 • Dowody osobiste narzeczonych.
 • Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej.
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w trzech spotkaniach w poradni dla narzeczonych.
 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa, w celu zawarcia małżeństwa konkordatowego (zaświadczenie jest ważne 3 miesiące). Jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny, przedstawiają stosowny akt.

Katechezy przedmałżeńskie

W czasie spotkań omawia się najistotniejsze zagadnienia życia małżeńskiego i rodzinnego. Tematyka katechez jest następująca:

Podstawy wiary
Sakramentalność małżeństwa

Istota i rozwój miłości
Miłość małżeńska

Różnice w przeżywaniu miłości (kobieta i mężczyzna)
Trudności w małżeństwie

Odpowiedzialne rodzicielstwo
Wychowanie do miłości

Wykroczenia przeciwko życiu
W obronie życia

Rodzina Kościołem Domowym
Powołanie chrześcijańskie

Harmonogram katechez w Archidiecezji Poznańskiej 2014/2015

Spotkania w poradni dla narzeczonych

Celem spotkań o charakterze bardziej indywidualnym jest przygotowanie przyszłych małżonków do:

 • odpowiedzialnego rodzicielstwa,
 • rozpoznawania płodności w oparciu o naturalne metody planowania rodziny,
 • wspólnego życia (indywidualne omówienie problemów narzeczonych).

Na terenie naszej Parafii działa Poradnia Rodzinna, w której narzeczeni mogą uzgodnić termin spotkań telefonicznie:
nr tel.: 061 861-55-55
Narzeczeni powinni się zgłosić do poradni przynajmniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu, co pozwoli zaplanować spotkania w wymaganym okresie czasu przynajmniej jednego miesiąca.

Dane innych poradni można znaleźć na stronie Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Poznańskiej.

 

 

 Laboratorium miłości tom 1

zajrzyj do tomu 1

 

Laboratorium miłości tom 2

zajrzyj do tomu 2

 Rekolekcje dla Narzeczonych oraz Wieczory dla Zakochanych.
Spotkanie - Dialog: Wejdź na stronę Spotkań Małżeńskich.

Bryk z miłości
ściąga dla narzeczonych autorstwa Ireny i Jerzego Grzybowskich,
założycieli Spotkań Małżeńskich  do poczytania lub posłuchania (wybór admin.):

Przygotowanie do życia małżeńskiego - narzeczeństwo

Małżeństwo w KKK

Szóste przykazanie w KKK

Nie zaglądam nikomu do łóżka

Kiedy zostanę tatą

Kryzysy w małżeństwie
 


 • Skoro się kochamy to dlaczego nie możemy współżyć przed ślubem?
 • Dlaczego Kościół nie akceptuje wspólnego mieszkania narzeczonych przed ślubem?
 • Jak mam powiedzieć "nie" chłopakowi i mieć szansę, by nie rozpadł się nasz związek?

 Chcesz wiedzieć dlaczego? - przeczytaj "Problemy z seksualnością"  

 
 
 
 

 

 
 
  
 

Problemy z seksualnością 

 

 

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.

Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym. 

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.

Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje,
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą,
albo jak dar języków, który zniknie,
lub jak wiedza, której zabraknie. (1 Kor 13, 1-8)