Uwaga

Odpust Porcjunkuli

Asyż, bazylika Matki Bożej Anielskiej, wewnątrz kościół PorcjunkuliU stóp Asyżu wznosi się bazylika Matki Bożej Anielskiej, wybudowana w XVI wieku. W samym centrum tej renesansowej świątyni znajduje się skromny kościółek benedyktyński z IX wieku, zwany Porcjunkulą (fot.). […] Nazwa Porcjunkula również była znana już za czasów św. Franciszka i być może przez niego została wprowadzona. Etymologicznie oznacza tyle, co kawałeczek, drobna część. Może to odnosić się do samej kapliczki, która była bardzo mała, jak również do posesji przy niej leżącej, także niewielkiej. […]
W 1216 roku Franciszkowi objawił się Jezus, który obiecał zakonnikowi odpust zupełny dla wszystkich, którzy po spowiedzi i przyjęciu Komunii świętej odwiedzą kapliczkę. Na prośbę Franciszka przywilej ten został zatwierdzony przez papieża Honoriusza III. […]
Paweł VI swoją konstytucją apostolską Indulgentiarium Doctrina w 1967 roku uczynił to ponownie (rozciągając przywilej na kościoły parafialne). […]
Każdy, kto w dniu 2 sierpnia pobożnie nawiedzi swój kościół parafialny, spełniając zwykłe warunki potrzebne do uzyskania odpustu - tzn odmówi Modlitwę Pańskią i Wyznanie Wiary, przystąpi do sakramentalnej spowiedzi (spowiedź może być wcześniej, nie musi być w dniu uzyskiwania odpustu), przyjmie Komunię św. oraz pomodli sie w intencjach określonych przez Ojca Świętego, a także wyrzeknie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu - zyskuje odpust zupełny.

źródło: serwis brewiarz.katolik.pl
 
Dar odpustu
Przez odpusty wierni mogą otrzymać dla siebie, a także dla dusz w czyśćcu, darowanie kar doczesnych, będących skutkiem grzechów.
Nauka o odpustach i jej praktyczne zastosowanie w Kościele ściśle łączą się ze skutkami sakramentu pokuty.
 
Co to jest odpust?
"Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych.
Odpust jest cząstkowy albo zupełny zależnie od tego, czy od kary doczesnej należnej za grzechy uwalnia w części czy w całości" ... Każdy wierny może uzyskać odpusty dla siebie lub ofiarować je za zmarłych. 
źródło: Katechizm Kościoła Katolickiego 
 

Czy Pan Bóg lubi bogatych?

W drodze - temat przewodni: Czy Pan Bóg lubi bogatych?MIARA POSIADANIA 
  

Nigdzie w Ewangelii Jezus nie potępia posiadania dóbr, nigdzie też nie pochwala biedy. Wręcz przeciwnie, kiedy widzi, że tłum jest głodny, stara się mu pomóc.

Anna Sosnowska: „Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego” (Mt 19,24). Jak rozumieć te dość groźnie brzmiące słowa Jezusa?

Ks. prof. Józef Naumowicz: Sprawiały one trudność już pierwszym chrześcijanom, bo – wbrew naszym wyobrażeniom – od początku wśród wierzących znajdowali się nie tylko ludzie biedni, ale i bogaci. I oni stawiali to samo pytanie, które zadali uczniowie: skoro tak trudno bogatemu wejść do królestwa niebieskiego, to czy w ogóle możemy się zbawić? (por. Mt 19,25).

Czytaj więcej...

IV-ta rocznica utworzenia Parafii Zwiastowania

Już cztery lata najmniejszej poznańskiej parafii pod wezwaniem Zwiastowania Pańskiego, której kościół został ustanowiony diecezjalnym Sanktuarium Świętości Życia. Kilka fotek z radości świętowania:

Zamienić słowo w czyn

No i poszli…
Poranna Msza święta w katedrze, Słowo o wierze ks. abpa Stanisława Gądeckiego: - życie jako pielgrzymowanie, - dojrzewanie człowieka do wiary, - dojrzewanie i wiara Abrahama, który nie uląkł się próby, - Miłość Boga Ojca, który składa w ofierze krzyża, Syna swego jedynego – to myśli przewodnie homilii Arcybiskupa.
Podziękowanie wyrazili przedstawiciele grupy 12: najmłodszy, sześcioletni chłopak, absolwentka szkoły katechistów i najstarsza pielgrzymująca już po raz czwarty Pani (74 lata) mówiąc: … najtrudniejsza pielgrzymka człowieka to zamienić słowo w czyn …
Więcej i foto

Na zdjęciu obok - grupa czwarta pod przewodnictwem ks. Trojana, a w niej pielgrzymi z parafii Zwiastowania i Objawienia!

Podziękowanie dla Parafii św. Karola Boromeusza w Poznaniu

Kolejną cegiełkę do budowy Sanktuarium Świętości Życia dołożyli Parafianie od Świętego Karola Boromeusza. Dziękujemy za dar serca i zapewniamy o nieustannej modlitwie za naszych Darczyńców.

Zachęcamy też do nadsyłania intencji indywidualnych.
W nadesłanych intencjach modlimy się każdego 12-stego dnia miesiąca.

- Parafianie ze Zwiastowania 
wraz z ks. Proboszczem Grzegorzem Zbączyniakiem

wyślij prośbę

 

Zabawa w piątek w świetle przykazania kościelnego

"Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach" – zamiast dotychczasowego: "Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach" – to zmiana przyjęta podczas zebrania Konferencji Episkopatu Polski, 22 czerwca br w Wieliczce.

Czytaj cały komunikat z zebrania KEP

„Przewodniczący KEP abp Józef Michalik poprzednie sformułowanie czwartego przykazania uważał za dość ogólne stwierdzenie powodujące niejasności wśród wiernych. Abp Michalik zwrócił uwagę, że częstym problemem były np. piątkowe zabawy dla dzieci. - Dziecięca zabawa nie przekracza tego przykazania. Czy mamy więc prawo mnożyć grzechy i nie prostować, lecz komplikować sprawy sumienia? - pytał retorycznie przewodniczący KEP.” komentarz

Podziękowanie dla Parafii św. Jana Kantego w Poznaniu

Parafia św Jana Kantego w PoznaniuZ wielką  wdzięcznością zwracamy się do Darczyńców z Parafii ze św. Jana Kantego. Dziękujemy za pomoc w budowaniu Sanktuarium Świętości Życia w Parafii Zwiastowania wyrażoną poprzez wsparcie materialne oraz modlitewne.

Zapewniamy o nieustannej modlitwie za naszych Darczyńców. Zachęcamy też do nadsyłania intencji indywidualnych. W nadesłanych intencjach modlimy się każdego 12-stego dnia miesiąca.

- Parafianie ze Zwiastowania 
wraz z ks. Proboszczem Grzegorzem Zbączyniakiem

wyślij prośbę