Uwaga

List Rad Parafialnych

Poznań, 6 czerwca 2014

Rada Duszpasterska
Rada Ekonomiczna
Parafii pw Zwiastowania Pańskiego
ul. Leśmiana 2 A, 60-194 Poznań

Jego Ekscelencja
Ksiądz Arcybiskup
Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański

 

Z wielkiej potrzeby serca pragniemy odnieść się do decyzji Jego Ekscelencji, na mocy której nasz Proboszcz, Ksiądz Grzegorz Zbączyniak, został odwołany z pełnienia posługi w naszej Parafii Zwiastowania Pańskiego. Prosimy Jego Ekscelencję, by poniższe słowa odebrał jako świadectwo wielkiej łaski, jaką nasz Pan, za sprawą osoby Księdza Grzegorza, zesłał na naszą parafię i jej mieszkańców.

Gdy sześć lat temu nasza parafia przeżyła podobną sytuację, rozstając się z księdzem Trojanem Marchwiakiem, kapłanem o niezwykłej charyzmie – na Osiedle Poetów, do budującego się kościoła bez wszelkiego zaplecza ani plebanii – przybył ksiądz Grzegorz Zbączyniak. Oddany swemu powołaniu, rozmodlony, wielkiego serca i umysłu, a przy tym pełen prostoty stał się dla swoich wiernych duszpasterzem, którego darzy się ogromnym zaufaniem i przywiązaniem. Mimo licznych codziennych i niecodziennych, bo związanych z dopiero tworzącą się parafią, obowiązków- potrafił każdego wysłuchać, podnieść na duchu, wspólnie cieszyć się i wzruszyć. Gdy w surowych murach powstającej świątyni odprawiał Msze święte, nawet zimą i w dzień powszedni, zawsze była to Msza św. z poruszającą homilią. Świadczy to o tym, z jak wielką troską i szacunkiem traktuje ksiądz Proboszcz każdego powierzonego mu człowieka, naśladując w tym swego najwyższego Mistrza. I podobnie jak On, mógłby powiedzieć o sobie „lisy mają swoje nory, ptaki gniazda, a ja…”. Bo prawdę mówiąc, było to sześć lat tułaczki, a przy tym bardzo ciężkiego zmagania się z rzeczywistością związaną z sytuacją, w której się znalazł i jako kapłan i jako organizator. Nic więc dziwnego, iż nie dowierzał, że w takim miejscu miało powstać Sanktuarium Świętości Życia – a przecież z pokorą i posłuszeństwem oddał się tworzeniu tego Dzieła, zwracając się do wiernych tymi słowami: „Będziemy wspólnie w naszym Sanktuarium budować sakramentalną jedność z Panem Bogiem i ludźmi poprzez osobiste zaangażowanie i troskę o każde ludzkie życie. Dlatego proszę Was kochani Parafianie o pomoc, o wasze świadectwo wiary i trwanie na modlitwie, abyśmy otwarci na działanie Pana Boga realizowali Jego wolę w swojej codzienności”. Dziś widzimy już efekty tej wytrwałości w modlitwie i na modlitwie: Msze święte dwunastego dnia każdego miesiąca zaczęły obfitować w niezwykłe łaski…

Ksiądz Proboszcz, mimo, iż – poza krótkim okresem – nie mieszkał wśród swoich parafian, potrafił stworzyć niezwykłe poczucie bezpieczeństwa. Otaczający szczególną opieką chorych i potrzebujących pomocy, zatroskany o jedność Rodziny Parafialnej, w sprawach duszpasterskich właśnie dobro Wspólnoty stawiał na pierwszym miejscu. Ale jednoczył się z nami również poprzez różnorodne inicjatywy wychodzące poza codzienność: pobyty wakacyjne z dziećmi, goszczenie młodzieży (TZ), pielgrzymki w kraju i za granicą… Owocem tego zawsze było coraz większe rozmodlenie parafii; stworzenie Żywego Różańca po powrocie z Ziemi Świętej, nabożeństwa Maryjne po pielgrzymce do Meksyku, trwająca już kolejny rok Nowenna Pompejańska, czy comiesięczne Msze św. za naszych ukochanych zmarłych.

Nasz Duszpasterz zdradził kiedyś, iż stara się zawsze pamiętać słowa swej Mamy – i stosować się do nich: „Żyj tak, aby nie płakano przez ciebie, lecz za tobą” oraz: „Pamiętaj, że tam jest twój dom, gdzie na ciebie czekają”.

Dziękując za ten piękny, pełen modlitwy i dobroci wspólny czas, chcielibyśmy prosić, aby o Osiedlu Poetów myślał Ksiądz Proboszcz jak o DOMU, chociaż nie zdążył tu zamieszkać. Polecamy Księdza opiece Bożej i opiece Księdza Arcybiskupa. Szczęść Boże!

Podpisali członkowie Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej:
Andrzej Białas, Krzysztof Cezar, Krzysztof Frąckowiak, Adam Futro, Barbara Jankowska, Anna Komosa, Magdalena Krzymińska, Karolina Łukaszewska, Krzysztof Maćkowiak, Grzegorz Malesiński, Małgorzata Micińska, Janusz Orwat, Paweł Wachowiak, Sławomir Wąsik.