Uwaga

Zmiany proboszczowskie

Ksiądz mgr Grzegorz ZBĄCZYNIAK - dotychczas proboszcz parafii pw. Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu - mianowany proboszczem parafii pw. Wszystkich Świętych w Kórniku - od dnia 1.7.2014 r.

Ksiądz mgr Robert KORBIK - dotychczas wikariusz. parafii pw. Najświętszej Bogarodzicy Maryi w Poznaniu - mianowany proboszczem parafii pw. Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu - od dnia 1.7.2014 r.

więcej zmian na stronie Archidiecezji Poznańskiej 

57 A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz!» 58 Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki powietrzne - gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć».
59 Do innego rzekł: «Pójdź za Mną!» Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca!» 60 Odparł mu: «Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże!»
61 Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu!» 62 Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego» / 19. z Ewangelii św. Łukasza