Uwaga

Wota dziękczynne

Wota dziękczynne ofiarowane w naszym Sanktuarium jako świadectwa łask wymodlonych przez wstawiennictwo Matki Boskiej z Guadalupe - Patronki życia poczętego.

Wota dziękczynne