Uwaga

Aniele Boży, Stróżu mój ...

Najpiękniejszy obraz z dzieciństwaŚwięto Aniołów Stróżów - 2. października.

Aniołowie - to potężni, niewidzialni nasi krewni, którzy są stale pogrążeni w adoracji Boga… - ks. Jan Twardowski

Każdy wierzący wie, że kiedy Bóg z zachwytem spojrzał na Adama, którego właśnie powołał do istnienia, w mistrzowski sposób łącząc z sobą pierwiastki natury (bo stworzył go z prochu ziemi), z troską pomyślał, jak samotny może być ten doskonały wytwór Jego rąk. Zanim więc pierwszy rodzic poczuł się naprawdę samotny pośród uroków raju, Bóg postawił obok niego równie doskonałe dzieło: Ewę. W ten sposób mogli wspólnie zachwycać się własnym pięknem oraz odkrywać w sobie Boży obraz i podobieństwo do Stwórcy. Jednak jak pokazuje tradycja naszej wiary, nie był to jedyny gest Boga, mający wyjść naprzeciw i zaradzić potrzebom człowieka. Bóg w trosce o nasze bezpieczeństwo posłał nam dodatkową pomoc: niebieskie duchy - aniołów.

Czytaj więcej...

Wychowanie do wartości

Wychowanie do wartości rozpoczyna się w rodzinie. Ceńmy zatem czas wspólnych rodzinnych spotkań, rozmów, posiłku, wspólnego wypoczywania. Codzienne bycie razem uczy bowiem wzajemnego zrozumienia, zaufania, ofiarnej miłości i prawdziwej przyjaźni. Wspólne przebywanie kształtuje ponadto postawę służby i dobroci gotowej na dzielenie się radością, a jednocześnie odpornej na trudne problemy i emocje. W rodzinie powinniśmy uczyć się zwracania do siebie z miłością, szacunkiem i serdecznością. [...]

Wśród wartości niezbędnych w życiu chrześcijanina trzeba wskazać – obok pokory – na związane z nią: łagodność, dobroć, cierpliwość, gotowość do wybaczania, wierność, uprzejmość, opanowanie (por. Ga 5,22-24 i Kol 3,12-14). Są one dziś szczególnie zagrożone wszechobecną agresją, brutalnością słów i zachowań, a także bezwzględną walką o własne korzyści, obojętnością na sytuację słabszych, powszechną nieufnością, a nawet wzajemną nienawiścią. Taka sytuacja wymaga od wszystkich środowisk wychowawczych ogromnego wysiłku wychowywania do wartości i postaw chroniących relacje międzyludzkie. [...]

z Listu Pasterskiego Episkopatu Polski, - czytaj całość

 

Milion za życiem każdego z nas

W ramach akcji Jeden z Nas uzyskano już milion podpisów osób popierających inicjatywę, z 11 krajów Unii Europejskiej. Dokładnie 12 września organizatorzy zebrali 1.010.331 podpisów z czego 159.174 z Polski! Akcja prowadzona jest we wszystkich krajach Unii, największą ilość głosów zebrano we Włoszech i w Polsce, a ustawowe minimum ważności przekroczyło już 11 krajów Unii.

Zbiórka podpisów potrwa do końca października, - nadal możesz poprzeć inicjatywę.

Prawdopodobnie na wiosnę odbędzie się wysłuchanie publiczne. Wtedy liderzy projektu przedstawią go Komisji Europejskiej, która w przypadku braku zarzutów formalnych, skieruje go pod głosowanie Europarlamentu.

Inicjatywa Jeden z Nas odwołuje się do wyroku „Brüstle przeciwko Greenpeace” z 2011 r., w którym Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że ochrona z tytułu „godności i integralności osoby” należy się embrionowi ludzkiemu od momentu poczęcia. Stąd właśnie pomysłodawcy inicjatywy mówią nie tyle o zmianie, co o uporządkowaniu unijnego prawa, które dziś mimo wskazanego wyroku pozwala finansować z unijnych budżetów milionowe przedsięwzięcia aborcyjne w krajach trzeciego świata.

Parking przy Sanktuarium

Zapraszamy do korzystania z parkingu, już dostępnego dla przyjeżdżających gości.

Wjazd z prawej strony kościoła.

 

 

Niemały kłopot z małą literą - zasady pisowni słownictwa religijnego

Kiedy z małej a kiedy z wielkiej litery? wielki post czy Wielki Post. Jak poprawnie pisać? Jakie są zasady pisowni słownictwa religijnego?

Odpowiedź daje Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, która w 2004 roku zatwierdziła następujące ustalenia:

1. Nazwy sakramentów świętych

Nazwy sakramentów świętych, np.: chrzest, bierzmowanie, komunia święta, piszemy zasadniczo małą literą (wyjątki : Eucharystia, Najświętszy Sakrament, Przenajświętszy Sakrament). Możliwe jest także użycie wielkiej litery ze względów religijnych, np. wyrażenie Komunia Święta użyte jako synonim Najświętszego Sakramentu, albo ze względów emocjonalnych, np. jako nazwa uroczystości, która jest ważnym wydarzeniem w życiu człowieka, np. I Komunia Święta, Chrzest Święty, Konfirmacja (u protestantów).

2. Nazwy okresów liturgicznych

Nazwy okresów liturgicznych piszemy w zasadzie małą literą, np.: adwent, wielki post, oktawa (wyjątek: Wielki Tydzień). Możliwe jest jednak także użycie wielkiej litery, zwłaszcza w tekstach o charakterze religijnym.

Czytaj więcej...

Podziękowanie dla Parafii św. Łukasza Ewangelisty w Poznaniu

Parafianie z osiedla Rusa pomogli nam w budowie Sanktuarium składając po wszystkich niedzielnych Mszach św. ofiarę na ten cel.

Dziękujemy parafii pod wezwaniem Świętego Łukasza Ewangelisty.
Wyrażając wdzięczność zapewniamy Ofiarodawców o modlitwie za nich oraz w intencjach przez nich nadesłanych.

wyślij prośbę o modlitwę w intencjach życia

Odpust Porcjunkuli

Asyż, bazylika Matki Bożej Anielskiej, wewnątrz kościół PorcjunkuliU stóp Asyżu wznosi się bazylika Matki Bożej Anielskiej, wybudowana w XVI wieku. W samym centrum tej renesansowej świątyni znajduje się skromny kościółek benedyktyński z IX wieku, zwany Porcjunkulą (fot.). […] Nazwa Porcjunkula również była znana już za czasów św. Franciszka i być może przez niego została wprowadzona. Etymologicznie oznacza tyle, co kawałeczek, drobna część. Może to odnosić się do samej kapliczki, która była bardzo mała, jak również do posesji przy niej leżącej, także niewielkiej. […]
W 1216 roku Franciszkowi objawił się Jezus, który obiecał zakonnikowi odpust zupełny dla wszystkich, którzy po spowiedzi i przyjęciu Komunii świętej odwiedzą kapliczkę. Na prośbę Franciszka przywilej ten został zatwierdzony przez papieża Honoriusza III. […]
Paweł VI swoją konstytucją apostolską Indulgentiarium Doctrina w 1967 roku uczynił to ponownie (rozciągając przywilej na kościoły parafialne). […]
Każdy, kto w dniu 2 sierpnia pobożnie nawiedzi swój kościół parafialny, spełniając zwykłe warunki potrzebne do uzyskania odpustu - tzn odmówi Modlitwę Pańskią i Wyznanie Wiary, przystąpi do sakramentalnej spowiedzi (spowiedź może być wcześniej, nie musi być w dniu uzyskiwania odpustu), przyjmie Komunię św. oraz pomodli sie w intencjach określonych przez Ojca Świętego, a także wyrzeknie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu - zyskuje odpust zupełny.

źródło: serwis brewiarz.katolik.pl
 
Dar odpustu
Przez odpusty wierni mogą otrzymać dla siebie, a także dla dusz w czyśćcu, darowanie kar doczesnych, będących skutkiem grzechów.
Nauka o odpustach i jej praktyczne zastosowanie w Kościele ściśle łączą się ze skutkami sakramentu pokuty.
 
Co to jest odpust?
"Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych.
Odpust jest cząstkowy albo zupełny zależnie od tego, czy od kary doczesnej należnej za grzechy uwalnia w części czy w całości" ... Każdy wierny może uzyskać odpusty dla siebie lub ofiarować je za zmarłych. 
źródło: Katechizm Kościoła Katolickiego