Uwaga

Komu się zdaje ...

Fragment rozważań związanych z dzisiejszymi czytaniami, w piątek 22 lutego:

... Nikt nie może być pewny siebie. „Niech ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł” (I Kor 10, 12). ...

... Nierzadko spotyka się osoby, które oddały się Bogu ze szczerym zapałem, ale z biegiem czasu ulegając egoizmowi, lenistwu i innym skłonnościom nie umieją sobie nakazać wielkodusznych wysiłków, aby się zwyciężyć, i popadają ustawicznie w niedbalstwa i zniechęcenie, zaniedbując dobro. Ich życie duchowe sprowadza się do pewnego rodzaju letargu, który nie jest jeszcze śmiercią, ale brak mu już świeżości i tężyzny życia zdrowego i silnego. Żarliwa miłość już zagasła ...

Codziennie bieżące czytania z komentarzem - szukaj w stopce witryny!

Kronika Caritas - aktualizacja w galerii

Kolejny rok działalności parafialnej grupy Caritas został uwieczniony przez Panią Lucynę na kartach kroniki.

Nowe karty zostały sfotografowane
i dołączone do Kroniki Caritas w galerii.

Dziękujemy Pani Lucynie za prowadzenie kroniki!

Odpust

W numerze 7 Przewodnika Katolickiego znajdziemy trochę wiedzy o odpustach. Między innymi o tym, jak doszło do tego, że kiedyś można było sobie odpust kupić, a także czym naprawdę jest odpust.

Jak to z odpustami w Kościele było...

autor: Małgorzata Szewczyk

Mówienie o odpustach ma więc sens tylko w kontekście grzechu i pojednania z Bogiem i należy do dziedzictwa teologicznego Kościoła zachodniego.
„Ludzkie bzdurstwa opowiadają ci, którzy głoszą, że gdy grosz w skrzynce zabrzęczy, dusza z czyśćca uleci. (...) Ci, którzy twierdzą, że mogą zapewnić sobie zbawienie przez listy odpustowe, będą wiecznie potępieni wraz z mistrzami swymi” – grzmiał w swych tezach Marcin Luter. Co tak bardzo zdenerwowało augustianina i profesora uniwersytetu w Wittenberdze, że w liście do Albrechta, arcybiskupa Moguncji, z 1517 r. nawoływał do naukowej dysputy? Otóż uskarżał się on na kaznodziejów odpustowych i na samą praktykę odpustów, przypominającą bardziej jarmarczny handel, dzięki której w dodatku Kościół pomnaża swój majątek niż rzeczywiste prowadzenie ludzi ku Bogu.

Czytaj więcej...

Trzy zdania

Przykazania kościelne jasno precyzują, w których dniach zachowujemy post.
Jezus zwraca uwagę również na znaczenie i głębszy sens zachowania postu.
Nadaremno się pości, jeśli braknie miłości - pisze Mirosław R. Kaniecki.

(Mt 9,14-15)
Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł: Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć.

zaczerpnięte ze stopki

Wskazania na Wielki Post

Wskazania pasterskie dotyczące przepisów postnych w związku z Wielkim Postem   źródło: Archidiecezja Poznańska, Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki

„Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy" (Dz 3,19-21). Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, na podstawie prawa Bożego zobowiązani są czynić pokutę. Żeby jednak - przez wspólne zachowanie pokuty - złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, podczas których wierni powinni przeznaczać więcej czasu na modlitwę, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość (por. kan. 1249 KPK). Dniami pokuty w Kościele powszechnym są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu (por. kan. 1250 KPK).

Czytaj więcej...

Odrobina ciepełka podczas zimy - pielgrzymka do Włoch 2012

Na czas zimowych śniegów, mrozów, odwilży i wichrów odrobina wspomnień w relacji Pani Lucyny, która spisała i opatrzyła fotkami sprawozdanie z pielgrzymki do znanych i mniej znanych miejsc świętych we Włoszech: Święty Antoni, św. Franciszek, św Klara, św. Rita, Matka Boska Pompejańska, św. Ojciec Pio, Całun z Manoppello, Cud Eucharystyczny w Lanciano, Święty Domek w Loretto.

W relacji również miejsca, gdzie bywamy od czasu do czasu, tj. Capri i Rimini.

Trochę cierpliwości potrzeba żeby pobrać relację, ponieważ jest dłuuuuuuuga na 7 MB. Pobierz.

Na zdjęciu miejsce spoczynku św. Ojca Pio - w centralnym filarze podtrzymującym kościół w San Giovanni Rotondo.
Więcej zdjęć z pielgrzymki zobacz w galerii.

Święto Ofiarowania Pańskiego

Sobota, 2 lutego - Matki Boskiej Gromnicznej. A także Dzień Życia Konsekrowanego, poświęcony modlitwie za osoby, które poświęciły swoje życie służbie Bogu i ludziom w zakonach i instytutach świeckich.

Msza św. o godz. 18:00

Jaki jest związek Ofiarowania Pana Jezusa z Matka Boską Gromniczną? Czy ktoś jeszcze pamięta, co znaczy iść „do wywodu”? I dlaczego zapalano gromnicę podczas burzy?

Można dowiedzieć się wszystkiego o tradycji najbliższego, sobotniego święta w Czytelni Brewiarza.pl

(Łk 2,22-40)
Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu.

Czytaj więcej...