Uwaga

Milion za życiem każdego z nas

W ramach akcji Jeden z Nas uzyskano już milion podpisów osób popierających inicjatywę, z 11 krajów Unii Europejskiej. Dokładnie 12 września organizatorzy zebrali 1.010.331 podpisów z czego 159.174 z Polski! Akcja prowadzona jest we wszystkich krajach Unii, największą ilość głosów zebrano we Włoszech i w Polsce, a ustawowe minimum ważności przekroczyło już 11 krajów Unii.

Zbiórka podpisów potrwa do końca października, - nadal możesz poprzeć inicjatywę.

Prawdopodobnie na wiosnę odbędzie się wysłuchanie publiczne. Wtedy liderzy projektu przedstawią go Komisji Europejskiej, która w przypadku braku zarzutów formalnych, skieruje go pod głosowanie Europarlamentu.

Inicjatywa Jeden z Nas odwołuje się do wyroku „Brüstle przeciwko Greenpeace” z 2011 r., w którym Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że ochrona z tytułu „godności i integralności osoby” należy się embrionowi ludzkiemu od momentu poczęcia. Stąd właśnie pomysłodawcy inicjatywy mówią nie tyle o zmianie, co o uporządkowaniu unijnego prawa, które dziś mimo wskazanego wyroku pozwala finansować z unijnych budżetów milionowe przedsięwzięcia aborcyjne w krajach trzeciego świata.