Uwaga

Odpust Porcjunkuli

Asyż, bazylika Matki Bożej Anielskiej, wewnątrz kościół PorcjunkuliU stóp Asyżu wznosi się bazylika Matki Bożej Anielskiej, wybudowana w XVI wieku. W samym centrum tej renesansowej świątyni znajduje się skromny kościółek benedyktyński z IX wieku, zwany Porcjunkulą (fot.). […] Nazwa Porcjunkula również była znana już za czasów św. Franciszka i być może przez niego została wprowadzona. Etymologicznie oznacza tyle, co kawałeczek, drobna część. Może to odnosić się do samej kapliczki, która była bardzo mała, jak również do posesji przy niej leżącej, także niewielkiej. […]
W 1216 roku Franciszkowi objawił się Jezus, który obiecał zakonnikowi odpust zupełny dla wszystkich, którzy po spowiedzi i przyjęciu Komunii świętej odwiedzą kapliczkę. Na prośbę Franciszka przywilej ten został zatwierdzony przez papieża Honoriusza III. […]
Paweł VI swoją konstytucją apostolską Indulgentiarium Doctrina w 1967 roku uczynił to ponownie (rozciągając przywilej na kościoły parafialne). […]
Każdy, kto w dniu 2 sierpnia pobożnie nawiedzi swój kościół parafialny, spełniając zwykłe warunki potrzebne do uzyskania odpustu - tzn odmówi Modlitwę Pańskią i Wyznanie Wiary, przystąpi do sakramentalnej spowiedzi (spowiedź może być wcześniej, nie musi być w dniu uzyskiwania odpustu), przyjmie Komunię św. oraz pomodli sie w intencjach określonych przez Ojca Świętego, a także wyrzeknie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu - zyskuje odpust zupełny.

źródło: serwis brewiarz.katolik.pl
 
Dar odpustu
Przez odpusty wierni mogą otrzymać dla siebie, a także dla dusz w czyśćcu, darowanie kar doczesnych, będących skutkiem grzechów.
Nauka o odpustach i jej praktyczne zastosowanie w Kościele ściśle łączą się ze skutkami sakramentu pokuty.
 
Co to jest odpust?
"Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych.
Odpust jest cząstkowy albo zupełny zależnie od tego, czy od kary doczesnej należnej za grzechy uwalnia w części czy w całości" ... Każdy wierny może uzyskać odpusty dla siebie lub ofiarować je za zmarłych. 
źródło: Katechizm Kościoła Katolickiego