Uwaga

Zwiastowanie w Malarstwie

 

Zwiastowanie - olej na plótnie

Zwiastowanie

Il Tintoretto 1518 – 1594, Wenecja - Scuola di San Rocco, olej na płótnie, 440 x 542, ok.1563

 

Zwiastowanie - fresk

Zwiastowanie

Fra Angelico 1387 - 1455, fresk w Muzeum św. Marka we Florencji, 230 x 321cm, 1438 - 1445

 

Zwiastowanie - tempera

Zwiastowanie

Leonardo da Vinci 1452 - 1519, Galeria Uffizi we Florencji, tempera na desce, 98 x 217 cm, ok. 1447


Zwiastowanie - olej na desce

Zwiastowanie

Rogier van der Weyden 1399/1400 – 1464, Luwr w Paryżu, olej na desce, 86 x 92 cm, ok. 1440

 

Zwiastowanie - tempera na desce

Zwiastowanie

Simone Martini ok. 1284 – 1344, Florencja, Galeria Uffizi, tempera na desce, 184 × 210 cm, 1333