Uwaga

Nazaret - skała z groty Zwiastowania

Pamiątka przywieziona z parafialnej pielgrzymki do Ziemi Świętej nawiązuje do wezwania naszej świątyni – to skała z groty Zwiastowania w Nazaret – niepozorny kamień przypomina o miejscu Tajemnicy Wcielenia. Tak daleko i jednocześnie tak blisko. … Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus… Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. ... (Łk 1,26-38)

certyfikat