Uwaga

Modliliśmy się o świętość życia,
w piątek, 12 lipca 2019
17:30 różaniec
18:00 Msza św.

Wizerunek matki Boskiej z Guadalupe - ręką ludzką nie namalowany

Bogu Ojcu Wszechmogącemu za wstawiennictwem Matki Bożej z Guadalupe, Patronki i Obrończyni świętości życia

Polecamy intencje stałe za

 • proszących i oczekujących na potomstwo
 • rodziców cierpiących po utracie dziecka
 • osoby, które podjęły Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
 • wszystkich zatroskanych obrońców życia
 • ludzi wspierających zabijanie dzieci nienarodzonych, aby pamiętali, iż sami narodzili się z miłości swoich rodziców, aby otwarli się na miłość Pana Jezusa, uwrażliwiając swoje sumienia
 • chorych, cierpiących i niepełnosprawnych a także za opiekujących się nimi jak również za cały personel medyczny
 • przebywających w hospicjach i za niosących im pomoc
 • grzeszników o łaskę nawrócenia
 • umierających o życie wieczne w niebie
 • narzeczonych i przygotowujących się do sakramentu Małżeństwa
 • modlących się o dobrą żonę i o dobrego męża
 • małżonków i za nasze rodziny
 • powołanych do służby Bożej w życiu kapłańskim, misyjnym i zakonnym
 • wszystkich, których kochamy i kochamy za mało oraz za tych, którzy prosili nas o modlitwę i którym ją obiecaliśmy
 • Ruch Duszpasterski Pomocników Matki Kościoła a także o rychłą beatyfikację Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Służebnicy Bożej Jadwigi Zamoyskiej
 • parafian, przyjaciół oraz dobrodziejów duchowych i materialnych naszego budującego się kościoła i Sanktuarium Świętości Życia

Henryk, maj 2015

Polecamy intencje nadesłane


Matko Boża, dziękuję Ci za pomyślnie zdane egzaminy Mateusza i Marcina. Proszę Cię o wstawiennictwo i pomoc w dostaniu się przez Mateusza i Marcina do wybranych szkół. Proszę Cię także o zdrowie i Twoją opiekę oraz o szczęśliwe wakacje – Agnieszka


Najukochańsza Matko z Guadalupe, dziękujemy Ci za łaskę poczęcia dziecka, prosimy, weź je w swoją opiekę i doprowadź do szczęśliwego rozwiązania – Alina


Matko Boża z Guadalupe dziękuję za wszystkie łaski okazane mojej rodzinie, 
- proszę wyproś łaski dla mojego wnuka Filipa o dobry wybór drogi życiowej, proszę też o dobrą żonę dla niego, oraz o opiekę podczas jego licznych podróży,
- dla córki Katarzyny proszę o przymnożenie wiary i o zdrowie dla niej, 
- dla siostry Alicji o uzdrowienie z choroby płuc,
- proszę o łaskę zdrowia dla siostry Ligii i dla mnie,
- o uzdrowienie Wiesława z udaru proszę Cię Mateczko. 
Matko Boża proszę Cię o zdrowie dla dziecka Anny i Przemysława - otocz ich opieką i daj zdrowie całej ich rodzinie, córkom Julii i Amelii. 
Mateczko dziękuję Tobie za opiekę nad moją rodziną i za wszystkie otrzymane łaski – Barbara


Matko Boża Nieustającej Pomocy proszę Cię wyproś łaski u Swojego Syna
- dla córki Elżbiety łaskę wiary i powtórne macierzyństwo,
- o usamodzielnienie się syna Romana, pracę dla niego i dobrą żonę,
- o łaskę zdrowia dla mnie i opiekę Matki Bożej i Ducha Św. dla całej rodziny.
Dziękuję Ci Panie Boże za otrzymane łaski i opiekę nad moją rodziną - Stanisława


Matko Boża, proszę o uwolnienie i uzdrowienie z choroby moich nóg.
Proszę Cię we wszystkich moich intencjach, które noszę w moim sercu. 
Matko Boża, polecam Ci całą moją Rodzinę i wszystkich tych, których spotykam na mojej drodze.
Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski - Sylwia


Ukochana Matko Boża, dziękuję za nieustanne Twoje wstawiennictwo. Proszę być wyprosiła łaski potrzebne dla mojej rodziny. Proszę w intencjach, które dobrze znasz – Maria


Matko Boża, z głębi serca dziękuję Tobie za cud poczęcia i szczęśliwych narodzin Leny. Proszę, miej to dziecko i jej rodziców w macierzyńskiej opiece, wyjednaj im wszelkie potrzebne łaski - Mariola


Mateńko Boża proszę Cię, o zdrowie dla mojej całej rodziny. Obrałam sobie Ciebie Matko z Guadalupe za Patronkę mojej trzeciej ciąży, proszę Cię o łaskę zdrowego poczęcia dzieciątka, o którym marzę. Proszę Cię napełnij serce mojego męża czułością i miłością. Módl się za nami ukochana Matko – Ania


Mateczko Przenajświętsza, Klękamy przed Twoim obliczem z wdzięcznością, w podzięce za pierwszy rok życia naszego, wymodlonego przez 10 lat synka - Adasia.
Prosimy Cię, Przenajświętsza Panienko, bądź przy nim zawsze, chroń od chorób i złego. Wspieraj nas, abyśmy zdołali wychować naszego synka, na dobrego i mądrego człowiek, miłującego Boga i bliźnich - Marek i Marlena


Najświętsza Panno, proszę wstawiaj się za syna Jakuba, by nawrócił się na drogę wiary. Pomóż  mu zrozumieć potrzebę katechizacji, prowadź go na ścieżce duchowego rozwoju - Piotr


Matko Przenajświętsza, otwórz i przygotuj nas na Dar rodzicielstwa - Paulina i Rafał


Matko Boża, wspieraj mnie proszę w poszukiwaniach pracy i w podejmowanych decyzjach - Agnieszka


Matko Boża, cierpliwie mnie wysłuchująca, proszę o wszystkie potrzebne łaski dla mojej Rodziny. 
Proszę o wstawiennictwo w intencji wszystkich osób spotykanych na mojej drodze..
Proszę o wstawiennictwo za dusze w czyśćcu cierpiące.
Proszę o nieustające wstawiennictwo we wszystkich intencjach, które noszę w swoim sercu.
Proszę o ochronę przed wszelkim złem.
Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski - Sylwia


Intencje przyniesione

 • Intencje przyniesione i złożone do koszyka pod obrazem Matki Bożej z Guadalupe są również przedstawione podczas modlitwy powszechnej
 • ...

Zanosimy intencje dziękując

 • Za otrzymane i wyproszone łaski w naszym Sanktuarium Świętości Życia.
 • Bogu Wszechmogącemu za wstawiennictwem Matki Bożej z Guadalupe dziękuję za wspólne budowanie rodziny parafialnej u Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu wspólnie z Parafianami i Przyjaciółmi naszego Sanktuarium Świętości Życia.