Uwaga

Z serca Parafian dla Domu Pomocy Społecznej

Moc paczek przygotowanych przez Parafian. Panie Z Caritasu przygotowują prezenty do przekazania. Jutro zawiozą do Domu Pomocy Społecznej i spotkają się z Podopiecznymi sióstr Serafitek.

 

III rocznica Sanktuarium Świętości Życia

Musi być bardzo pojemne serce Matki Bożej, albowiem, cytując Księdza Celebransa, dowiedzieliśmy się, że "... liczbą próśb i podziękowań przebiliśmy Jasną Górę...". Parafianie, dzisiaj obchodząc trzecią rocznicę ustanowienia Sanktuarium, modlili się w intencjach nadesłanych, złożonych do koszyczka i własnych. Radość, odwaga i przykład w wierze - to temat przewodni homilii wygłoszonej z okazji dzisiejszej uroczystości przez Celebransa, księdza Łukasza Kędzierskiego - notariusza Kurii Metropolitalnej. Przejdź do albumu - foto-nastrój naszego pięknego święta, zapraszam Oj było tych intencji a było.............................

A tutaj wspomnienie - foto z utworzenia Sanktuarium Świętości Życia w Archidiecezji Poznańskiej.

Odpust - co, jak, dlaczego?

Trochę wiedzy o odpustach można zaczerpnąć z informacji opublikowanej jakiś czas temu na naszej stronie. Można sobie odświeżyć wiedzę, zważywszy, ze Rok Miłosierdzia stał się okazją do uzyskania w niektórych kosciołach i sanktuariach odpustu z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. - czytaj więcej

"Wieniec" adwentowy i drzewo życzliwości

Oczekiwanie ... 

Wieniec w wykonaniu niezawodnej Spółki Dekorującej Świątynię Zwiastowania - (J & J) M.

Wieniec w wykonaniu niezawodnej Spółki Dekorującej Świątynię Zwiastowania, tj.: J & J Mi...-ńscy.

a niżej drzewko parafialnej życzliwości, przygotowane przez niezawodny parafialny Zespół Caritas

i jeszcze wieniec tradycyjny - jeden z przygotowanych przez Panie z Caritasu dla parafian

Caritasowy wieniec adwentowy

 

Jubileusz Miłosierdzia - możliwość uzyskania odpustu zupełnego w Sanktuarium Świętości Życia

ODPUSTY Z OKAZJI NADZWYCZAJNEGO JUBILEUSZU MIŁOSIERDZIA

Zgodnie z papieską bullą „Misericordiae vultus” zapowiadającą Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia oraz Listem Papieża Franciszka dotyczącym odpustu z okazji tegoż Jubileuszu, istnieje w Roku Miłosierdzia (od 8 grudnia 2015 roku do 20 listopada 2016 roku) dodatkowa możliwość zyskiwania odpustu zupełnego. Należy mieć na uwadze ogólne normy, które mówią, iż można go uzyskać jeden raz dziennie, zarówno dla siebie, jak i dla zmarłych, spełniając stałe (zwykłe) warunki w łączności z czynem (dziełem) obdarzonym odpustem.

Warunki stałe są następujące:  (czytaj więcej o odpustach w kościele katolickim)

  • przystąpienie do sakramentu pokuty (trwanie w stanie łaski uświęcającej); 
  • przyjęcie Komunii św.; 
  • modlitwa według intencji Ojca Świętego; 
  • wykluczenie przywiązania do wszelkiego grzechu nawet lekkiego.

Dla poszczególnych wiernych zostały wyznaczone następujące czyny obdarzone odpustem:

Czytajdalej - w których świątyniach jest taka możliwość ...

List na 1050-lecie Chrztu Polski

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE
List Pasterski Episkopatu Polski na Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

Drodzy Siostry i Bracia!

W dzisiejszą uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata docierają do nas słowa proroka Daniela o Synu Człowieczym, któremu „powierzono […] panowanie, chwałę i władzę królewską, a [któremu] służyły […] wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie”. (Dn 7,14) Proroctwo to spełniło się w odniesieniu do osoby Chrystusa, który jest „Świadkiem Wiernym, Pierworodnym umarłych i Władcą królów ziemi” (Ap 1,5).

1. Chrzest Polski

Chrystus – jako Początek i Koniec całych ludzkich dziejów – sprawił, że 1050 lat temu na polskiej ziemi został postawiony krzyż, przejmujący znak jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. W 966 roku Mieszko I przyjął chrzest jako człowiek wolny. Chociaż został on udzielony pojedynczej osobie, to przecież dał początek wspólnocie z innymi osobami ochrzczonymi. Myśląc o konsekwencjach chrztu Mieszka, możemy mówić o „narodzie ochrzczonych”, o „chrzcie narodu”, a więc również o Chrzcie Polski (por. Prymas Stefan Wyszyński, „Na Wielkanoc Roku Tysiąclecia Chrztu Polski”, Gniezno 1966). Książę Mieszko tym samym wprowadził swoich pobratymców w świat kultury łacińskiej i uczynił ich obywatelami wspólnoty ludów chrześcijańskich. Jego chrzcielnica stała się kolebką rodzącego się narodu, pozostając znakiem budującym jego tożsamość. Chrzest wprowadził nasz naród w nowy świat, który wyraża się przez nową kulturę, nowe instytucje, struktury i zapisy prawne. Doświadczenie wiary przełożyło się z mocą na postawy moralne, widoczne także w życiu gospodarczym, politycznym i kulturalnym. Społeczne konsekwencje Chrztu Polski pojawiły się później, poczynając od rodziny po naród, a nawet po wspólnotę narodów, jaką dzisiaj stanowi dla nas Europa.

dalszy ciąg Listu

Kronika Parafialnego Zespołu Caritas

W galerii parafialnej zostały umieszczone kolejne karty Kroniki Parafialnego Zespołu Caritas. Dziękujemy Pani Lucynie za wytrwałe i piękne prowadzenie kroniki, w której opisała wiele wydarzeń z naszego życia parafialnego. Miłego oglądania

Kronika Caritasu parafii pod wezwaniem Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu