Uwaga

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.
Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!

 • W naszych sercach – Króluj nam Chryste!
 • W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!
 • W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!
 • W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!
 • W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!
 • W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!
 • W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!
 • W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:

 • Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca ¬ Chryste nasz Królu, dziękujemy!
 • Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
 • Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
 • Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
 • Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:

 • Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
 • Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
 • Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
 • Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
 • Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

* * *
Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu
uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.


 

Najtrudniejszy Sakrament

Nadchodzący czas Adwentu to czas oczekiwania, czas przygotowania, czas refleksji. Poniżej 10 porad z cyklu Sakramenty są dla ludzi, jezuity Dariusza Piórkowskiego.


Spowiedź jest jednym z najtrudniejszych sakramentów. Często wiele jego elementów wydaje się niezrozumiałych lub niewykonalnych. O tym, jak przeżywać spowiedź lepiej - radzi Dariusz Piórkowski SJ.

1. Podczas spowiedzi Bóg przebacza nam wszystko

Ojciec z przypowieści o synu marnotrawnym przebaczył synowi wszystkie grzechy, chociaż on żadnego z nich nie nazwał w konkretny sposób. Także podczas spowiedzi przebaczone są wszystkie grzechy, nie tylko te wyznane, ale i te, o których jeszcze nie wiemy, nie widzimy ich, czy o nich mimowolnie zapomnieliśmy.

10 rad Spowiednika, Dariusza Piórkowskiego SJ

Pochówek ciała czy kremacja

Dlaczego prochy zmarłych mają być przechowywane na cmentarzu?
Jakie jest stanowisko Kościoła odnośnie kremacji?
Dlaczego prochów zmarłych nie należy rozsypywać po świecie?
Dlaczego Kościół zaleca pogrzeb ciała?
Przeczytaj instrukcję Ojca Świętego, Franciszka dotyczącą pochówku ciał zmarłych oraz przechowywania prochów w przypadku kremacji!


 Wyszukaj grób


 

Tydzień Papieski w Sanktuarium

Kremówki, wystawa wspomnień, Koronka, koncert, kremówki ...

Patrz foto

Krzysztof Antkowiak

Do posłuchania:

A już w niedzielę 16 października 2016 o godzinie 15:00 koncert Krzysztof Antkowiak w hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II. ZAPRASZAMY!

Różaniec Twoją modlitwą codzienną

Święci o wartości modlitwy różańcowej

św. o. Pio (1887 - 1968)

Kochajcie Maryję i starajcie się, by Ją kochano.
Odmawiajcie zawsze Jej różaniec i czyńcie dobro. Dzięki tej modlitwie szatan spudłuje swe ataki i będzie pokonany, i to zawsze. Jest to modlitwa do Tej, która odnosi triumf nad wszystkim i nad wszystkimi.
Podajcie mi moją broń - mówił Ojciec Pio, gdy czuł, że traci siły w walce ze złem. - Tym się zwycięża szatana - wyjaśniał, biorąc do ręki różaniec.
Ledwie sie obudzisz, nie pozostawiaj ani sekundy szatanowi, zaczynaj odmawiać Różaniec - nawet wtedy, gdy pracujesz: myjesz naczynia czy cokolwiek innego robisz - bo wtedy nie dajesz miejsca szatanowi, żeby pracował w twoich myślach. A poza tym kroczysz w wolności i zawsze jesteś spokojny.

św. Jan Maria Vianney (1786 - 1859)

Jedno tylko Zdrowaś Maryjo dobrze powiedziane wstrząsa całym piekłem.

Czytaj więcej...

Wielka Pokuta

Do przebłagania za grzechy narodowe, w tym aborcję, pijaństwo, czy zawiść, wzywają organizatorzy „Wielkiej pokuty”, która 15 października odbędzie się na Jasnej Górze. W całodniowej modlitwie pokutnej weźmie udział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Jak przekonuje jeden z inicjatorów akcji, dokumentalista Maciej Bodasiński „Wielka pokuta” wyrasta z przekonania że sytuacja, w jakiej znalazła się Polska jest bardzo trudna. – Polacy są bardzo podzieleni; coraz trudniej nam ze sobą rozmawiać, coraz więcej w nas jest zawiści; coraz więcej małżeństw się rozpada, a młodzi ludzi wpadają w nałogi i mają problem z wejściem w dorosłe życie – mówi Maciej Bodasiński.

– Będziemy dotykać różnych rzeczywistości: będziemy przepraszać za grzechy związane z komunizmem; to grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu, którego skutki są widoczne do dzisiaj; wspomnimy również grzechy przeciwko życiu; na skutek aborcji zginęło przecież kilkanaście milionów nienarodzonych ludzi – wskazuje Bodasiński.

Z kolei ks. Dominik Chmielewski, salezjanin, który będzie prowadzić modlitwy na Jasnej Górze 15 października, dodaje, że innym grzechem, który mocno dotyka cały naród, jest pijaństwo. Podkreśla, że te najcięższe grzechy mają nieprawdopodobną moc, a ich skutki są widoczne w następnych pokoleniach. – Tylko modlitwa całkowitego uniżenia może rozbroić moc szatana, jaka przemawia przez te grzechy – wyjaśnia duchowny współorganizujący modlitwę.

Salezjanin wskazuje, że takie wydarzenie jest potrzebne, aby uzdrowić w narodzie polskim zadane rany. – Polska ma szczególną rolę w przygotowaniu świata na powtórne przyjście Pana. Jestem przekonany, że dzisiaj Bóg wzywa cały nasz naród do pokuty. Jesteśmy narodem, który oficjalnie ma za swoją królową matkę Boga – mówi duchowny. Dlatego do udziału w „Wielkiej pokucie” zaprasza wszystkich Polaków i zachęca, aby w tym czasie zorganizować w polskich kościołach adoracje Najświętszego Sakramentu i modlitwy przebłagalne połączone z rachunkiem sumienia i sakramentem pokuty.

Maciej Bodasiński zwraca również uwagę, że dziś płyniemy z prądem. – „Wielka pokuta” jest zaproszeniem żeby płynąć pod prąd; podjąć wysiłek, podjąć pokutę i prosić o miłosierdzie Boga – mówi dokumentalista, dla którego inicjatywa wpisuje się w ideę trwającego w Kościele Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.

Jasnogórska pokuta rozpocznie się o godz. 11. Jak wskazują organizatorzy, program wydarzenia podzielony został na trzy części. – Najpierw będziemy dziękować Stwórcy za wszelkie dobro, jakie dokonało się w historii naszego narodu, po południu – jako centrum całego wydarzenia – odprawiona zostanie Msza święta pod przewodnictwem abp Stanisława Gądeckiego, natomiast wieczorem odbędzie się część pokutna, w której będziemy przepraszać Boga za grzechy naszego narodu – opowiada współorganizator wydarzenia, reżyser Lech Dokowicz.

Filmowiec wskazuje jednocześnie, że przebłagalnej modlitwie zgromadzonych pod jasnogórskim szczytem będą towarzyszyć nowoczesne formy audiowizualne. – Każdy, kto przyjedzie na Jasną Górę do końca życia nie zapomni tego wydarzenia – zapowiada ks. Dominik Chmielewski.

„Wieka pokuta” odbędzie się 15 października na Błoniach Jasnogórskich. Rozpoczęcie o godz. 11, a zakończenie Apelem Jasnogórskim o 21. Udział w wydarzeniu weźmie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, przewodnicząc Eucharystii i wygłaszając homilię. Zaproszenie skierowane zostało również m. in. do Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Spodziewany jest udział tysięcy Polaków, reprezentujących różne stany i środowiska społeczne.

więcej na stronie http://wielkapokuta.pl/