Uwaga

Fatima - modlitwa Ojca Świętego

Witaj Królowo,
Błogosławiona Panno z Fatimy,
Pani Niepokalanego Serca,
ucieczko i drogo wiodąca do Boga!
Jako pielgrzym Światła, przychodzącego ku nam z Twoich rąk,
dziękuję Bogu Ojcu, że w każdym czasie i miejscu, działa w ludzkiej historii;
jako pielgrzym Pokoju, który ogłaszasz w tym miejscu,
wychwalam Chrystusa, nasz Pokój, i błagam o zgodę na świecie pomiędzy wszystkimi narodami;
jako pielgrzym Nadziei, którą ożywia Duch Święty,
przybywam jako prorok i posłaniec, aby obmywać stopy wszystkim, przy tym samym stole, który nas jednoczy.

Czytaj więcej...

Pielgrzymka w Bieszczady ze Zwiastowania

Pielgrzymka w Bieszczady z parafii Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu
odbędzie się w dniach 26 - 30.09.2017 r. pobierz PDF

Pięć dni pielgrzymowania i zwiedzania zapowiada się niezmiernie interesująco - zapraszamy!

DZIEŃ I
Wyjazd o godz. 6:00. Przejazd do Strachociny. Msza św. w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli, spacer do miejsca urodzin św. Andrzeja,
do Bobolówki. Obiadokolacja i nocleg w Sanoku.

DZIEŃ II
Śniadanie. Zwiedzanie Sanoka m.in. zamek królewski, spacer po starówce, Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia – Pani Ziemi Sanockiej. Przejazd do Komańczy - Klasztor Sióstr Nazaretanek z izbą pamięci kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przejazd na obiadokolację i nocleg nad Soliną.

DZIEŃ III
Śniadanie. Rejs statkiem po Zalewie Solińskim. Wyprawa trasą widokową do schroniska „Pod Małą Rawką”, przejazd bieszczadzką kolejką leśną. Msza Św. w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ IV
Śniadanie. Zwiedzanie Przemyśla. Spacer po Starym Mieście (wzgórze zamkowe, dwie katedry rzymsko- i grekokatolicka, rynek z podcieniami, kościół karmelitów. Przejazd do Krasiczyna. Zwiedzanie zespołu zamkowo-parkowego. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ V
Śniadanie. Msza Św. w Sanktuarium MB w Leżajsku. Łańcut – zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego ze słynną powozownią. Zakończenie pielgrzymki w późnych godzinach wieczornych.


Koszt pielgrzymki: 1180 zł
Cena uzależniona jest od wielkości grupy:
>45 osób 980 zł/os;
41-45 osób 1010 zł/os;
35-40 osób 1180 zł/os.

Cena zawiera:

Przejazd klimatyzowanym autokarem, noclegi w hotelach trzygwiazdkowych
(pokoje 2, 3-osobowe w zależności od potrzeb uczestników, dopłata do jedynki 180 zł), wyżywienie wypisane w programie, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW.
Program ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.


 

Chrześcijański kształt patriotyzmu

Wstęp

Ożywienie postaw patriotycznych i poczucia świadomości narodowej, które obserwujemy w Polsce w ostatnich latach jest zjawiskiem bardzo pozytywnym. Miłość ojczyzny, umiłowanie rodzimej kultury i tradycji nie dotyczy bowiem wyłącznie przeszłości, ale ściśle się wiąże z naszą dzisiejszą zdolnością do ofiarnego i solidarnego budowania wspólnego dobra. Realnie zatem wpływa na kształt naszej przyszłości.

Równocześnie możemy jednak dostrzec w naszym kraju pojawianie się postaw przeciwstawiających się patriotyzmowi. Ich wspólnym podłożem jest egoizm. Może to być egoizm indywidualny, obojętność na los wspólnoty narodowej, wyłączna troska o byt swój i swoich najbliższych. Takie ignorowanie bogactwa, które każdy z nas otrzymał wraz z wspólnym językiem, rodzimą historią i kulturą, połączone z obojętnością na losy rodaków, jest postawą niechrześcijańską. Jest nią także egoizm narodowy, nacjonalizm, kultywujący poczucie własnej wyższości, zamykający się na inne wspólnoty narodowe oraz na wspólnotę ogólnoludzką. Patriotyzm bowiem zawsze musi być postawą otwartą. Jak słusznie pisał nasz wielki rodak Henryk Sienkiewicz: „hasłem wszystkich patriotów powinno być: przez ojczyznę do ludzkości”[1].

Mając na uwadze ów renesans polskiego patriotyzmu, ale także i realne jego zagrożenia, pasterze Kościoła w Polsce, pragną spojrzeć na te zjawiska z perspektywy nauczania Kościoła katolickiego.

I. Patriotyzm – perspektywa chrześcijańska

1. Uniwersalny wymiar patriotyzmu. Przede wszystkim pragniemy przypomnieć, że patriotyzm jest głęboko wpisany w uniwersalny nakaz miłości bliźniego. Międzypokoleniowa solidarność, odpowiedzialność za los najsłabszych, codzienna obywatelska uczciwość, gotowość służby i poświęcenia na rzecz dobra wspólnego, które ściśle łączą się z patriotyzmem, są zarazem realizacją orędzia zawartego w Ewangelii. Dlatego – jak pisał święty papież Pius X – „Kościół nauczał zawsze, że patriotyzm jest obowiązkiem i wiąże go z nakazem czwartego przykazania Bożego”[2]. Zarazem jednak dla uczniów Chrystusa miłość ojczyzny – jako forma miłości bliźniego – będąc wielką wartością, nie jest jednak wartością absolutną. Dla chrześcijanina, służba ziemskiej ojczyźnie, podobnie jak miłość własnej rodziny, pozostaje zawsze etapem na drodze do ojczyzny niebieskiej, która dzięki nieskończonej miłości Boga obejmuje wszystkie ludy i narody na ziemi. Miłość własnej ojczyzny jest zatem konkretyzacją uniwersalnego nakazu miłości Boga i człowieka.

czytaj cały list na stronie Episkopatu

Być dobrym jak chleb

Być dobrym jak chleb. List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia 23 kwietnia 2017

Umiłowani w Panu Siostry i Bracia!

Obecny rok poświęcony jest osobie św. Brata Alberta, szczególnego patrona i świadka miłosierdzia. Jego życie, a zwłaszcza życiowa dewiza: „być dobrym jak chleb”, stanowi dla nas inspirujący przykład urzeczywistniania w praktyce miłosierdzia. W myśl tegorocznego hasła programu duszpasterskiego „Idźcie i głoście”, chcemy jeszcze bardziej zaangażować się w apostolat miłosierdzia. Ojciec Święty Franciszek w Liście Misericordia et misera ogłoszonym na zakończenie Roku Świętego, zwraca naszą uwagę na to, że wszyscy doświadczyliśmy Bożego miłosierdzia i podkreśla, że teraz: „Nadszedł czas, aby zrobić miejsce wyobraźni miłosierdzia”. Każdy jest umiłowany przez Boga, więc każdy ma mieć miłosierdzie w sercu, pamięci i działaniu.

W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszymy: „uczniowie trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, a dobra materialne rozdzielali każdemu według potrzeby” (Dz 2,42-45). Tak realizowana pomoc charytatywna „każdemu według potrzeby” przyczynia się do budowania sprawiedliwości społecznej. Chrześcijanie od początku mają świadomość, że działalność charytatywna nie jest celem samym w sobie, ale że ma się ona przyczyniać do realizacji najważniejszego celu, którym jest zbawienie wszystkich ludzi.

czytaj dalej na stronie episkopatu

Odpust w parafii Zwiastowania Pańskiego

25 marca. To także dzień Świętości Życia. W naszym Sanktuarium Świętości Życia ten dzień nabiera szczególnego znaczenia. Nieustannie polecamy Matce Bożej dzieci poczęte, a dzisiaj dodatkowo podejmujemy duchową adopcję dzieci niechcianych przez swoich rodziców. ... prosimy, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam, Boże, mu je przeznaczyłeś.

więcej o duchowej adopcji


 

Droga Krzyżowa ulicami Osiedla

Jeżeli chcesz Mnie naśladować,
To weź swój krzyż na każdy dzień
I chodź ze Mną zbawiać świat
Kolejny już wiek.

 Droga Krzyżowa ulicami osiedla Poetów. galeria 

Kościoły stacyjne

W Środę Popielcową, 1 marca 2017 r., abp Stanisław Gądecki zainaugurował w katedrze modlitwę  w kościołach stacyjnych. Po raz pierwszy na terenie miasta Poznania wierni będą mogli pielgrzymować do 35 świątyń parafialnych, rektoralnych i zakonnych, aby adorować Pana Jezusa, rozważać tajemnicę męki i śmierci Chrystusa oraz karmić się Ciałem i słowem Boga podczas Eucharystii. Wszystko po to, aby jeszcze owocniej przygotować się do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 

PRZECZYTAJ homilię Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego na dzień inauguracji kościołów stacyjnych 

Tradycja pielgrzymowania do kościołów stacyjnych zrodziła się w Rzymie na przełomie IV i V wieku. Na przestrzeni wieków przyjmowała różny kształt. Upadła w czasie niewoli awiniońskiej papieży. Obecna forma rzymskiego pielgrzymowania stacyjnego w okresie Wielkiego Postu zaczęła się odradzać w XX wieku.  W Polsce wierni mogą pielgrzymować do kościołów stacyjnych także w Warszawie, Łodzi, Lublinie i Krakowie.  

Wydarzeniu towarzyszy hasło: „Nawracajcie się, idźcie i głoście”. Każdego dnia Wielkiego Postu z wyłączeniem niedziel i Wielkiego Tygodnia wierni gromadzą się na modlitwie w innym kościele miasta Poznania. Program każdej stacji jest podobny. Od godziny 15:00 trwać będzie Adoracja Najświętszego Sakramentu, następnie o godzinie 17:00 celebrowane będzie nabożeństwo drogi krzyżowej. Przed wieczorną Eucharystią pielgrzymi wysłuchają historii danego kościoła oraz dowiedzą się, w której świątyni gromadzą się wierni w Rzymie. Wydarzenie ma charakter pokutny, dlatego też w kościołach stacyjnych będzie można przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców miasta Poznania oraz wszystkich zainteresowanych włączeniem się w wydarzenie do wspólnego pielgrzymowania i przygotowania serc do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

INTENCJE na poszczególnych Stacjach - czytaj na stronie Archidiecezji