Uwaga

Porady prawne

Szanowni Państwo miło mi powiadomić że od września 2017 roku w naszej parafii można uzyskać bezpłatną pomoc prawną.
Dyżury odbywają się dwa razy w miesiącu:

  • I wtorek miesiąca w godz. 17:00 - 18:00
  • III wtorek miesiąca w godz. 19:00 - 20:00

Czekają na Państwa kompetentne osoby, które chętnie pomogą uporządkować często trudne sprawy prawne.
Zachęcam do korzystania z Ich pomocy.
ks. proboszcz
Robert Korbik


Pomoc rodzinie Rolbieckich

Pomagamy rodzinie Rolbieckich z Trzebuni, której dom został doszczętnie zniszczony podczas wichury.

Zebraliśmy 2870 PLN. Uruchomione zostało subkonto na które można wpłacać darowizny na rzecz tej rodziny.

Informacje na ten temat i numer subkonta na ulotkach wyłożonych na stoliku przy prasie.

 


Domowy Kościół u Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu

W parafii p.w. Zwiastowania Pańskiego działa wspólnota Domowego Kościoła- gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie. Jest to grupa małżeństw chcących razem dążyć do świętości, pomagając sobie wzajemnie.
W tym celu małżeństwa spotykają się raz w miesiącu w tzw. kręgu czyli grupie doskonalących się duchowo osób wraz z kapłanem, zwanym moderatorem, w domu jednego z małżeństw. Spotkanie składa się z trzech części: towarzyskiej, zwanej „dzielenie się życiem”, modlitewnej oraz formacyjnej i trwa do trzech godzin.
U nas w parafii funkcjonują dwie takie grupy- kręgi. Jeden złożony z pięciu małżeństw, ze stażem dwudziestu lat w Domowym Kościele, drugi złożony z siedmiu małżeństw ze stażem półtora roku. Moderatorem obu jest ks. proboszcz naszej parafii Robert Korbik. Krąg „stary”, ale tylko stażem, pochodzi z parafii Bogurodzicy na Żegrzu. Pracę formacyjną w ciągu roku opiera na materiałach zawartych w czasopiśmie „Domowy Kościół. List do wspólnot rodzinnych”. Animatorami czyli parą prowadzącą spotkania są Marysia i Stasiu. Natomiast krąg „młody” powstał już na terenie naszej parafii. Jest obecnie na etapie poznawania zasad ruchu, małżeńskich i rodzinnych zobowiązań oraz zawiązywania przyjacielskich więzi. Jego animatorami, tzw. parą pilotującą, są Lidka i Michał z parafii Maryi Bogurodzicy na Żegrzu. więcej o Domowym Kościele


8 lat Zwiastowania

Nasza Rodzina Parafialna istnieje już OSIEM lat. Z roku na rok wiele przybywa - Parafianie (świeżo narodzeni oraz napływowi), ławki w kościele, miejsca w kościele też (obecnie nawet będziemy wykorzystywać miejsce przed kościołem), przybywa miejsc do parkowania (ostatnio dzięki Panu Mirkowi), ponadto przybyło trochę grup duszpasterskich, a także Mszy Świętych niedzielnych, głośników, śpiewającej Młodzieży podczas wieczornej, przybywają też intencje z parafii i ze świata, rok rocznie jest więcej chrztów, ślubów i Pierwszych Komunii Świętych, wydłużyła się trasa procesji na Boże Ciało i doszła Droga Krzyżowa w terenie. No i przybyło też troszeczkę obowiązków Proboszczowi i Kustoszowi Sanktuarium zarazem - księdzu Robertowi Korbikowi.

FOTO z festynu urodzinowego - tutaj w albumie.

Dalej - poczuj też atmosferę naszego świętowania. - miłego oglądania i słuchania (youtube).

 

Boże Ciało

Już tradycyjnie nasza parafialna procesja doszła aż do Atanera.
Można powspominać uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przeglądając album z fotkami - miłego oglądania!

Stegny - dofinansowanie z Miasta

Informujemy uprzejmie, że wakacyjny wyjazd dla dzieci i młodzieży do Stegny, w okresie od 24 do 30 czerwca br., zorganizowany przez naszą Parafię  jest dofinansowany ze środków pozostających w dyspozycji  Rady Osiedla Ławica w ramach budżetu Jednostki Pomocniczej Miasta Poznania. Kwota dofinansowania wynosi 10 tys. złotych.
W imieniu dzieci i młodzieży mogących dzięki dofinansowaniu skorzystać wakacyjnego wypoczynku, dziękujemy z całego serca!

Święto Młodych w Gostyniu

ZAPROSZENIE
na Święto młodych w Gostyniu

Zapraszam wszystkich młodych, duszpasterzy, katechetów i ludzi dobrej woli na spotkanie zwane Paradiso, czyli Raj organizowane przez Duszpasterstwo Młodych Archidiecezji Poznańskiej Jordan oraz księży filipinów z Gostynia.

Wydarzenie to będzie miało miejsce w dniach od 26 do 30 czerwca 2017 roku. Głównym tematem spotkania będzie niesienie młodym podstawowych prawd wiary. Obecni na wydarzeniu biskupi będą głosili młodym słowo Boże i odpowiadali na pytania. W programie znajdą się różnego rodzaju warsztaty i konferencje a także koncerty w wykonaniu znanych zespołów, między innymi będzie można usłyszeć Trzecią Godzinę Dnia (TGD), Soudarion i Dobromira Makowskiego. Centralnym punktem każdego dnia będzie Eucharystia. Uczestnicy będą mogli także Adorować Najświętszy Sakrament oraz skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania.

Modlitwie wiernych, zwłaszcza chorych i cierpiących polecam sprawę udziału młodych w ich święcie oraz proszę Boga o obfitość darów Ducha Świętego dla prowadzących i uczestników przez wstawiennictwo Matki Bożej, która jest Gwiazdą Nowej Ewangelizacji.

Wszystkim umiłowanym Archidiecezjanom z serca błogosławię

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański