Uwaga

Cóż wiemy o miłości?

Cóż wiemy o miłości? Mając szesnaście lat nie możemy podejrzewać, że będzie ukrzyżowana - stwierdził Mirosław R. Kaniecki.

Nie wiadomo, co wiedzieli o miłości Żydzi słuchający słów Jezusa, ale kiedy nakazał miłować Boga oraz bliźniego, to zaniemówili.

Jezus oddał życie nie dlatego, że zakochał się w męce, ale w nas, a my ciągle nie możemy w to uwierzyć - przypomina o. W. Oszajca. (ks E. Burzyk)

 
    Zbliżył się także jeden z uczonych w Piśmie i zapytał Go: Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł Mu uczony w Piśmie: Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: Niedaleko jesteś od królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się więcej Go pytać. (Mk 12,28b-34)