Uwaga

Znane

Ze stopki 25 lutego:

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Łk 6, 36-38 (porównaj  Mt 7,1-5Powściągliwość w sądzeniu)

Czasem brakuje nam cierpliwości czy miłosierdzia wobec innych ludzi.

Jezus uczy, że Bóg potraktuje nas tak samo, jak my naszych bliźnich.

Jednak strach przed potępieniem nie może być naszą jedyną motywacją.