Uwaga

Kronika Caritas - aktualizacja w galerii

Kolejny rok działalności parafialnej grupy Caritas został uwieczniony przez Panią Lucynę na kartach kroniki.

Nowe karty zostały sfotografowane
i dołączone do Kroniki Caritas w galerii.

Dziękujemy Pani Lucynie za prowadzenie kroniki!