Uwaga

Trzy zdania

Przykazania kościelne jasno precyzują, w których dniach zachowujemy post.
Jezus zwraca uwagę również na znaczenie i głębszy sens zachowania postu.
Nadaremno się pości, jeśli braknie miłości - pisze Mirosław R. Kaniecki.

(Mt 9,14-15)
Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł: Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć.

zaczerpnięte ze stopki