Uwaga

Pochówek ciała czy kremacja

Dlaczego prochy zmarłych mają być przechowywane na cmentarzu?
Jakie jest stanowisko Kościoła odnośnie kremacji?
Dlaczego prochów zmarłych nie należy rozsypywać po świecie?
Dlaczego Kościół zaleca pogrzeb ciała?
Przeczytaj instrukcję Ojca Świętego, Franciszka dotyczącą pochówku ciał zmarłych oraz przechowywania prochów w przypadku kremacji!


 Wyszukaj grób