Uwaga

Codziennie Słowo i trzy zdania

Wystarczy kliknąć na linki w stopce, aby codziennie uraczyć się nową porcją Słowa - np. dzisiaj, wtorek 22 stycznia:

(Mk 2,23-28)
Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno? On im odpowiedział: Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom. I dodał: To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu.

22 stycznia 2013 - Mk 2, 23-28

W filmie Komornik tytułowy bohater bezwzględnie egzekwuje prawo, nie stosuje zasad moralnych, nie uznaje litości.

Jezus przypomina faryzeuszom, że prawo zostało ustanowione do człowieka, dla jego dobra, a nie człowiek dla prawa.

Zarówno prawo, jak i przykazania nie zostały ustanowione po to, by utrudniać życie, ale by służyć rozwojowi człowieka.