Uwaga

Kronika Parafialnego Zespołu Caritas

W galerii parafialnej zostały umieszczone kolejne karty Kroniki Parafialnego Zespołu Caritas. Dziękujemy Pani Lucynie za wytrwałe i piękne prowadzenie kroniki, w której opisała wiele wydarzeń z naszego życia parafialnego. Miłego oglądania

Kronika Caritasu parafii pod wezwaniem Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu