Uwaga

Obraz - 3 miliardy pikseli

Obraz Jezusa Miłosiernego z kaplicy klasztornej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach można teraz obejrzeć niezwykle dokładnie. W powiększeniu widać każde pociągnięcie pędzla. To dzięki specjalnie wykonanej fotografii składającej się z wielu pojedynczych ujęć.

Zapraszam na stronę Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, gdzie możesz zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości.

Pan Jezus powiedział do św. Faustyny: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299)Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski(Dz. 699).