Uwaga

Wielki Czwartek

Msza święta Wieczerzy Pańskiej. Podczas Mszy  świętej przyjęcie chłopców do grona Ministrantów. Foto