Uwaga

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego mamy szczególną okazję do uzyskania odpustu zupełnego. W tym dniu również podejmujemy zobowiązanie duchowej adopcji - modlitwy za dziecko nienarodzone, a zagrożone aborcją.

… przyrzekam, że od dnia dzisiejszego biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.
Postanawiam:

  • odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego
  • codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca
  • przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia...

Na pamiątkę tego wydarzenia, osoby ślubujące adopcję duchową zostały wpisane do księgi pamiątkowej przyniesionej jako dar ołtarza.

Na zakończenie obchodów parafialnego święta było miłe spotkanie parafian i gości w parafialnej kawiarence no i ciacho, przepyszne, przygotowane przez niezawodne Parafianki Zwiastowania. GALERIA