Uwaga

Nowenna Pompejańska

Matka Boża Pompejańska - obraz w Bazylice PompejańskiejNowenna Pompejańska to modlitwa różańcowa trwająca 54 dni.

Każdego dnia należy odmówić cały różaniec, tj 15 tajemnic, czyli trzy części: radosną, bolesną i chwalebną. Całodzienną modlitwę można podzielić sobie na części tak, aby dostosować czas modlitwy do zajęć domowych i zawodowych. Można rozszerzyć modlitwę o czwarta część różańca, czyli o tajemnice światła, jednakże tradycyjnie nowenna oparta jest na trzech częściach różańca.

Dokumentacja cudówNowenna Pompejańska zwana jest też Nowenną nie do odparcia - a to ze względu na niesamowitą liczbę łask wyproszonych za wstawiennictwem Matki Bożej dzięki tej nowennie.

Całą nowennę dzieli się na dwie części, po 27 dni każda – na cześć błagalną i dziękczynną.

Czyli każdego dnia modlimy się tak 

 1. Matka Boża Pompejańska - kopiaAkt strzelisty na rozpoczęcie modlitwy.
   • W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć Królowo Różańca Świętego!
     
 2. Przedstawiamy intencję, którą pragniemy wyprosić za pośrednictwem Matki Bożej. Ograniczamy się do jednej intencji w nowennie.
   
 3. Modlimy się na różańcu, 15 lub 20 tajemnic. Modlitwę można podzielić sobie w ciągu dnia.
   
 4. Następnie modlitwa błagalna lub dziękczynna
   • w części błagalnej  (pierwsza połowa nowenny, 27 dni)
    Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach nie gardź prośba moją, Matko Słowa Przedwiecznego, aby przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach, wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen
   • w części dziękczynnej (druga połowa nowenny, 27 dni)
    Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe Życie poświęcam Tobie. Ile sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo różańca świętego, wszystkim głosić będę jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.
 5. Wnętrze Bazyliki PompejańskiejNastępnie trzykrotnie z wiarą i ufnością
   • Królowo Różańca Świętego, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!
 6. I zakończenie
   • W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. 

Jak dobrze odprawić nowennę

 • Nowennę odmawiajmy w postawie pokornej prośby, a cierpienie przeżywać godnie.
 • Módlmy się z wiarą, godząc się z wolą Bożą, bez wyrzutów czy roszczeń.
 • W przypadku trudności, nie traćmy nadziei i tym bardziej zawierzajmy Bogu i Maryi naszą intencję.
 • Głęboka wiara i systematyczność w modlitwie to cechy bardzo potrzebne osobom modlącym się nowenną.

Zobowiązania w nowennie

Nabożeństwo nowenny pompejańskiej pociąga następujące zobowiązania

 • Głoszenie świadectwa o otrzymanej łasce.
 • Głoszenie czci Królowej Różańca Świętego i rozszerzanie nabożeństwa różańcowego.
 • Regularne odmawianie różańca świętego przez całe życie
 • W miarę możliwości odbycie pielgrzymki do Sanktuarium w Pompejach lub innego Sanktuarium Maryjnego w Polsce lub na świecie.

Uwagi praktyczne

 • Warto zaznaczyć w kalendarzu datę rozpoczęcia części błagalnej i dziękczynnej oraz zakończenia nowenny. Na ogół zapoczątkowujemy lub kończymy nowennę w święto Maryjne – np. aby zakończyć w Święto Zwiastowania Pańskiego - 25 marca, należy rozpocząć nowennę w dniu 31 stycznia.
 • Nowennę należy poświecić jednej intencji.
 • Nowennę należy odmawiać dzień po dniu, bez przerw.
 • Modlić się należy rozważając poszczególne tajemnice różańca, ze świadomością, iż ta modlitwa jest naszym spotkaniem z Matką Bożą i Jej Synem.
 • Należy się starać, aby modlitwa nie zamieniała się w mechaniczne odklepywanie i zaliczanie kolejnych „Zdrowaś Mario…”

Literatura


Nowenna Pompejańska - książka

Początki Nowenny Pompejańskiej związane są z historią Bartolo Longo, Włocha, początkowo satanisty i antyklerykała, który po nawróceniu rozpoczął gorliwą pracę apostolską i społeczną. Przyczynił się do wzniesienia Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. Dokumentował rzetelnie i szeroko okoliczności ówczesnych cudów, łask i objawień. Propagował nabożeństwo Różańca Świętego. W 1980 roku został wyniesiony przez Jana Pawła II do chwały Błogosławionego.
Nowenna pompejańska - zwana też "nowenną nie do odparcia" - to modlitwa na różańcu. Dzięki tej nowennie wyproszono wiele cudów i łask.
Książka zawiera wskazówki jak odmawiać nowennę pompejańską oraz przedstawia zebrane świadectwa łask. Do księgarni


Nowenna Pompejańska (z Różańcem)Książka również zawiera historię życia błogosławionego Bartolo Longo. Opisuje budowę Bazyliki w Pompejach oraz historię obrazu Matki Bożej Pompejańskiej. W książce znajdujemy harmonogram dotyczący odmawiania nowenny oraz świadectwa osób, które doświadczyły szczególnych łask dzięki modlitwie.

Omówione jest też nabożeństwo piętnastu sobót - nabożeństwo do Matki Bożej Pompejańskiej, również łaskami słynące. Nabożeństwo piętnastu sobót jest odprawiane w Sanktuarium Świętości Życia w miesiącach letnich. Połączone jest z peregrynacja obrazu Matki Bożej Pompejańskiej po domach Parafian, gdzie przy tej okazji, przez tydzień rodziny gromadzą się na wspólnej modlitwie przy wizerunku Matki Bożej. Do księgarni


 Nowenna Pompejańska - łaska wytrwałej modlitwyMatka Boża podczas objawienia obiecała ciężko chorej, przykutej do łóżka  Fortunacie Agrelli uzdrowienie prosząc o modlitwą na różańcu. Świadectwo uzdrowionej dziewczynki dało początek Nowennie Pompejańskiej.

Książka o małym formacie jest instrukcja omawiania nowenny a także zawiera świadectwa osób, które wyprosiły łaski poprzez modlitwę. Bardzo często otrzymane łaski przerastały najśmielsze przypuszczenia proszących osób.  Do księgarni