Uwaga

Zwiastowanie

ZwiastowanieZapatrzona w Boga

Usłyszała Jego posłańca

Gdyż Bóg jak każdy zakochany

Nieśmiało wpatruje się w oczy Ukochanej

By odczytać odpowiedź

Na pytanie zadane zakochaną duszą

I wraz z Sercem gorącym przesłane w spojrzeniu

On nie miał ludzkich oczu

Więc posłał Gabriela

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna ...

Wyznanie miłości Boga przez Posłańca

Jakże mi się stanie ...

Nie bój się Maryjo ...

Powitała Jego Słowo z ogromną pokorą i nieśmiałością ...

Zatańczyło Jej serce z niezmierzonej miłości

Wypełniło nieopisaną radością ...

Otulona Miłością Światłością i Słowem

Powiedziała Bogu Tak ...

Niech mi się stanie ...

I maleńka drobina Boga

Przeniknęła Najcudowniejsze Piękno Wszech Czasów

Jej niepokalanie czyste Ciało

By zamieszkać pod Jej Niepokalanym Sercem

I przybrać ciało człowiecze – Jezusa ...

Maryjo

Uwielbiam Twoją Tajemnicę

Tajemnicę wcielenia Boga ...

A Słowo Bogiem się stało

I zamieszkało między nami…


Ave Maria gratia plena,

Dominus tecum, Benedicta tu mulieribus,

et benedictus fructus ventris tui, Jesus.

Sancta Maria, Mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus,

nunc in hora mortis nostrae.

Amen.

źródło