Uwaga

Już niedługo w naszej parafii

Już niedługo do naszej parafii przybędzie Krzyż ŚDM oraz Ikona Salus Populi Romani

Krzyż Światowych Dni Młodzieży zwany jest Krzyżem Roku Świętego, ponieważ został podarowany młodym przez Jana Pawła II na zakończenie Jubileuszu Odkupienia w 1984 roku. Papież mówił wtedy: Nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie. Odtąd krzyż ŚDM pielgrzymuje po całym świecie. Wędrował po Europie, dotarł do obu Ameryk, Azji, Afryki i Australii.

W 2003 roku papież Jan Paweł II podarował młodzieży drugi symbol wiary: Ikonę Matki Bożej Salus Populi Romani: Dzisiaj powierzam wam ikonę Maryi. Od teraz będzie razem z Krzyżem towarzyszyć Światowym Dniom Młodzieży. Kontemplujcie waszą Matkę! Ikona będzie znakiem matczynej obecności Maryi bliskiej młodym, którzy jak apostoł Jan zostali wezwani, aby przyjąć ją do swojego życia. Jest to kopia świętego obrazu znajdującego się w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej. (fot.: niedziela.pl, episkopat.pl)

Polska młodzież w Niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014 r., odebrała w Rzymie od Brazylijczyków Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz Ikonę Salus Populi Romani. Na placu Św. Piotra w Rzymie młodzi spotkali się z Ojcem Świętym Franciszkiem - foto

List - czytaj