Uwaga

Ksiądz Robert Korbik - Proboszczem Zwiastowania Pańskiego

Ksiądz Robert Korbik został proboszczem naszej parafii od lipca 2014. Będąc proboszczem parafii Zwiastowania Pańskiego na Edwardowie w Poznaniu, najmniejszej parafii w Poznaniu, jest jednocześnie kustoszem Sanktuarium Świętości Życia, które to sanktuarium (diecezjalne) zostało ustanowione już niemal dwa lata temu.

Ksiądz Robert witając nas powiedział:

        Pragnę bardzo serdecznie przywitać wszystkich Parafian, a także i Gości. Wiem jak bardzo wiele dobra zrobił dla parafii ks. Grzegorz, zarówno w obszarze duchowym jak i materialnym, jak w wielu sercach jest bardzo głęboko. Pragnę z całego serca kontynuować Jego dzieło i mam nadzieję, że przy waszej pomocy, drodzy Parafianie, uda się nam.
O to się modlę i o modlitwę również proszę.

 Poniżej foto ze Mszy św. w intencjach życia w naszym Sanktuarium