Uwaga

Wielki Czwartek - modlitwa parafian

Boże, Ojcze Wszechmogący, źródło wszelkiego dobra, dziękujemy Ci, że w Swojej miłości obdarzyłeś naszego Księdza Proboszcza godnością kapłaństwa. 
Zapragnąłeś, by był on szczególnym narzędziem w Twoim ręku.

Powierzamy Ci jego dzień dzisiejszy i wszystkie dni następne.
Prowadź Księdza Grzegorza mocą Ducha Świętego i bądź z nim.
Polecamy Ci wszystkie jego trudy i problemy, 
polecamy jego radości i nadzieje.
Czyń go szczęśliwym kapłanem i człowiekiem.
Otaczaj życzliwymi ludźmi.
Boże, sprawiaj, aby zawsze Tobie służył. Amen