Uwaga

Święte Triduum Paschalne

Od Wielkiego Czwartku, co roku, przeżywamy Święte Triduum Paschalne będące okazją do uwielbienia
Pana Boga za Eucharystię i Kapłaństwo oraz za Mękę Pana Jezusa i Jego Zmartwychwstanie.