Uwaga

Podziękowanie dla Parafii św. Jana Kantego w Poznaniu

Parafia św Jana Kantego w PoznaniuZ wielką  wdzięcznością zwracamy się do Darczyńców z Parafii ze św. Jana Kantego. Dziękujemy za pomoc w budowaniu Sanktuarium Świętości Życia w Parafii Zwiastowania wyrażoną poprzez wsparcie materialne oraz modlitewne.

Zapewniamy o nieustannej modlitwie za naszych Darczyńców. Zachęcamy też do nadsyłania intencji indywidualnych. W nadesłanych intencjach modlimy się każdego 12-stego dnia miesiąca.

- Parafianie ze Zwiastowania 
wraz z ks. Proboszczem Grzegorzem Zbączyniakiem

wyślij prośbę