Uwaga

Wymagania dla rodziców chrzestnych

  1. W związku z różnymi pytaniami i sytuacjami przypominam, że zgodnie z wymogami Kodeksu Prawa Kanonicznego, kan. 874, par.1, rodzicami chrzestnymi mogą być wyłącznie osoby wierzące, praktykujące i odpowiedzialne. Nie mogą być osoby żyjące w konkubinacie (bez ślubu kościelnego); dające publiczne zgorszenie; nie biorące udziału we Mszy świętej w każdą niedzielę oraz młodzież, która nie uczestniczy w lekcjach religii w szkole.
  2. Wszystkich Nowych Parafian, zwłaszcza zamieszkałych na ulicach: Bułgarska 57, 59 i 59 A; Świerzawska 4, 7, 11, 13; Ptasia 18, 20 i 22 oraz Leśnych Skrzatów, zapraszam do biura parafialnego i zapisania się do wspólnoty. Zapis – oficjalna przynależność do parafii ułatwia załatwienie formalności związanych z życiem sakramentalnym, np. w przyszłości przy uzyskaniu zaświadczenia dla osób, które podejmują zadania rodziców chrzestnych. Osobom nie zapisanym do parafii nie można wydawać stosownych dokumentów.