Uwaga

Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli

Społeczny Ruch Świętowania NiedzieliPamiętaj, abyś dzień święty święcił!

Pomysłodawca Ruchu, ks. Bogusław Wolański, powiedział: „Przez tysiąclecia niedziela była dniem świętym, i dopiero w ostatnich latach jej rola została sprowadzona do zwykłego dnia powszedniego. (…) Chcemy prosić katolików, żeby w niedzielę nie szli na zakupy do hipermarketów, bo to zmusza innych ludzi do pracy”. Ksiądz zaznaczył, że inicjatywa nie jest skierowana do właścicieli dużych sklepów sieciowych, którzy od lat są głusi na prośby pracowników i sugestie katolickich organizacji, ale do klientów tych sklepów.
Więcej na stronach Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli, tam też możliwość poparcia inicjatywy poprzez podpisanie i wysłanie DEKLARACJI POPARCIA.

DEKLARACJA POPARCIA Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli

Ja, niżej się deklarujący, uroczyście przyrzekam:

 • dbać o świąteczny charakter Dnia Pańskiego – Niedzieli,
 • szerzyć w przestrzeni społecznej wartość uroczystego charakteru Niedzieli,
 • dbać o chrześcijański wypoczynek własnej rodziny w Niedzielę,
 • dążyć do zmiany prawa i stylu życia, by nie czynić z Dnia Pańskiego jeszcze jednego dnia pracy,
 • jako pracownik walczyć o Niedzielę jako dzień wolny od pracy wszędzie tam, gdzie nie jest ona konieczna,
 • z chciwości lub dla zaspokojenia nastawienia konsumpcyjnego nie zabiegać w Niedzielę o pracę zarobkową,
 • jako pracodawca nie zmuszać ludzi do pracy w Niedzielę kosztem ich więzi z Bogiem, rodziną, wspólnotą, w której żyją,
 • jako konsument nie robić zbędnych zakupów w Niedzielę.

Wypełnij deklarację poparcia i wyślij przez Internet (dane chronione)

Wydrukuj deklarację poparcia, wypełnij i dostarcz ks. Proboszczowi


Niedzielny dekalog katolika

 1. Pomyśleć o Bogu i wieczności. 
 2. Uczestniczyć we Mszy św. i zadbać o wspólną modlitwę. 
 3. Przeżyć czas w gronie rodziny i przyjaciół. 
 4. Przeznaczyć czas na odpoczynek na łonie natury. 
 5. Pamiętać o lekturze Pisma Świętego i literatury religijnej. 
 6. Znaleźć czas na rozmowy rodzinne. 
 7. Pamiętać o chorych i samotnych. 
 8. Odwiedzić groby zmarłych. 
 9. Zadbać o świąteczny posiłek przy rodzinnym stole. 
 10. Podkreślić dzień świąteczny odświętnym strojem.

Źródło niedzielnego dekalogu - Tygodnik Niedziela nr 12/2012 str 23