Uwaga

Miłość Małżeństwo Rodzina

Modlitwa małżonków

Panie Jezu, ustanawiając sakrament małżeństwa powiedziałeś, że nie wolno człowiekowi rozdzielać tego, co Ty złączyłeś. Przez swoją stałą obecność pośród nas gwarantujesz nam wytrwanie w jedności i miłości do końca. Prosimy o wspieranie nas w realizacji naszego powołania i o obronę naszego sakramentalnego związku przed wszelkim złem.

Dopomagaj nam trwać w jedności i wierności, obdarzaj łaską potrzeby wspólnego wpatrywania się w Twoje oblicze, potrzeby nieustannego czerpania ze źródła, jakim jest Eucharystia.

Wspieraj nas w walce z trudnościami, obdaruj cudem zamiany zła w dobro, oziębłości w ciepło, szorstkości w delikatność, słów przykrych w czułe, oddalenia w bliskość, smutku w radość, obojętności w pragnienie.

Amen