Uwaga

Miłość Małżeństwo Rodzina

Nierozerwalność małżeństwa

Wybrał się stamtąd i przyszedł w granice Judei i Zajordania. Tłumy znowu ściągały do Niego i znowu je nauczał, jak miał zwyczaj. Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: «Co wam nakazał Mojżesz?» Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić». Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!» 

W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo». (Mk 10, 1-12)

Kościół Cudu w Kanie Galilejskiej   Ołtarz w kościele Cudu w Kanie Galilejskiej   Odnowienie przysięgi małżeńskiej w Kanie Gallilejskiej

... i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz to że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.

… przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.


Często używamy nieprawdziwego określenia, że ktoś otrzymał "rozwód kościelny".
Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela - uczy jednoznacznie Jezus.
Sąd kościelny może jedynie stwierdzić, że jakieś małżeństwo było od początku nieważne. (źródło)


czytaj też Małżeństwo w Katechizmie Kościoła Katolickiego

czytaj też Małżeństwo w kryzysie

czyta też Małżeństwo XXI wieku