Uwaga

Odpust parafialny

To uroczystość związana z tytułem kościoła. W naszej parafii to 25 dzień marca – dzień w którym Kościół wspomina jedno z najważniejszych zdarzeń w historii zbawienia: wcielenie Syna Bożego. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest obchodzona dokładnie 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem.
W tym dniu mamy też okazję do uzyskania odpustu zupełnego. 

Dar odpustu

KKK 1498
Przez odpusty wierni mogą otrzymać dla siebie, a także dla dusz w czyśćcu, darowanie kar doczesnych, będących skutkiem grzechów.

KKK 1471
Nauka o odpustach i jej praktyczne zastosowanie w Kościele ściśle łączą się ze skutkami sakramentu pokuty.

Co to jest odpust?
"Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych.
Odpust jest cząstkowy albo zupełny zależnie od tego, czy od kary doczesnej należnej za grzechy uwalnia w części czy w całości" ... Każdy wierny może uzyskać odpusty dla siebie lub ofiarować je za zmarłych.

źródło: Katechizm Kościoła Katolickiego

Dzień Świętości Życia

W odpowiedzi na apel Jana Pawła II, Kościół w Polsce w 1998 r. ogłosił dzień 25 marca Dniem Świętości Życia.
"… podstawowym celem [Dnia Świętości Życia] jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji" (Evangelium vitae, nr 85).

Święty dar życia - Abp Stanisław Gądecki

... Człowiek nie tylko otrzymał życie od Boga, ale został ponadto otwarty na współpracę ze Stwórcą. Jest to jedna z największych tajemnic Boga. Oto Stwórca zechciał podzielić się z człowiekiem swoją stwórczą mocą i jakby wręcz uzależnić się w tym względzie od ludzi, nie stwarzając ich potomstwa bez ich udziału. To ludzkie stwórcze działanie nie jest przeznaczone dla wszystkich, lecz tylko dla wybranych ludzi, dla powołanych do małżeństwa. Tylko małżeństwo jako sakrament, czyli przymierze ze Stwórcą, stwarza właściwe ramy dla narodzin i rozwoju nowego człowieka. Dziecko winno być oczekiwane w małżeństwie z radością i miłością, a działanie, które służy przekazywaniu życia, ma być pełnią zjednoczenia cielesnego, uczuciowego i duchowego.

Ale człowiek, obdarowany świętością życia, sam nie staje się od razu święty. Zadania rodzicielskie zderzają się często z ludzką słabością. Praktyka życia pokazuje, jak wiele krzywd, a nawet zbrodni narosło wokół rodzicielstwa. więcej ...

Zwiastowanie w tradycji

W Polsce Zwiastowanie ma też ludową nazwę: Matki Bożej Wiosennej, gdyż przypada tuż po przesileniu wiosennym.