Uwaga

Święcania kapłańskie

ARCYBISKUP METROPOLITA POZNAŃSKI N. 2637/2019

Umiłowani Diecezjanie!

Z radością powiadamiam was, że w sobotę 1 czerwca br. o godz. 1000 w Katedrze Poznańskiej udzielę 7 Diakonom święceń kapłańskich. Oto ich nazwiska i parafie pochodzenia:

  1. Dk. Filip Byczyński - z par. pw. Chrystusa Odkupiciela w Poznaniu
  2. Dk. Jan Cieślak - z par. pw. Stanisława Biskupa w Buku
  3. Dk. Amadeusz Fertig - z par. pw. św. Mateusza w Opalenicy
  4. Dk. Marcin Gawarzewski - z par. pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana w Poznaniu
  5. Dk. Szymon Jakób - z par. pw. św. Klemensa w Zakrzewie
  6. Dk. Jakub Pawłot - z par. pw. św. Józefa w Lesznie
  7. Dk. Jakub Proch - z par. pw. Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa w Szamotułach

Polecam ich modlitwom wszystkich Diecezjan, zwłaszcza proszę o nią chorych i cierpiących. Jednocześnie dziękuję za nieustanne wspieranie dzieła powołań i ofiarność na rzecz naszego Seminarium.

Z serca Wam błogosławię
† Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

Poznań, dnia 24 maja 2019 roku