Uwaga

Konkurs na ozdobę choinkową - Regulamin

Regulamin parafialnego konkursu na ozdobę choinkową 

Zasady ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Parafia pw. Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu (dalej: Parafia).
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie ozdoby choinkowej (dalej: Ozdoba).
 3. Termin przyjmowania Ozdób: 16.12.2018 r. do 23.12.2018 r.
 4. Termin oddawania głosów: 25.12.2018 r. do 05.01.2019 r.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu: 06.01.2019 r.
 6. W konkursie mogą wziąć udział dzieci wraz z rodzicami.

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Ozdoba może być wykonana dowolną techniką z dowolnych materiałów.
 2. Ozdoba powinna zostać wykonana w taki sposób, który umożliwia zawieszenie jej na choince.
 3. Ozdoba musi być wykonana przez dziecko wraz z rodzicami.
 4. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną Ozdobę.
 5. Do Ozdoby należy przyczepić łatwo odczepianą kartkę z imieniem i nazwiskiem dziecka (dla zachowania anonimowości kartki zostaną zastąpione przez organizatora konkursu numerami).

Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Oceny Ozdób dokonują - w formie głosowania - Parafianie oraz osoby trzecie uczestniczące w nabożeństwach, odbywających się w Parafii.
 2. Każda osoba uprawniona jest oddać 1 (jeden) głos na Ozdobę, niebędącą pracą własną.
 3. W wyniku głosowania wyłonionych zostanie 3 (trzech) zwycięzców, którym przyznane zostaną nagrody dnia 06.01.2019 r., podczas Mszy św. o godz. 11.00.

 Koordynator konkursu: ks. Proboszcz 

Zapraszamy do udziału! wróć do ogłoszeń