Uwaga

Kościół a polityka

Podczas homilii wygłoszonej w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu (1.03.2018), Abp Stanisław Gądecki powiedział:

"Z uwagi na liczne nieporozumienia i błędy panoszące się w przestrzeni publicznej warto wyjaśnić – właśnie tutaj w Kaliszu, w duchowej obecności św. Józefa, patrona spraw wszelkich - niektóre podstawowe zasady dotyczące stosunku Kościoła do polityki, odwołując się przy tym do Ewangelii i nauczania kościelnego.

Stosunek ten wymaga zastanowienia się nad czterema sprawami: nad odniesieniem się do polityki Pana Jezusa, Kościoła, duchowieństwa wreszcie wiernych świeckich..." - czytaj na stronie Archidiecezji