Uwaga

Podziękowanie

Za otrzymaną radość, za piękne prezenty, za dobre serca Parafian, dla zespołu Caritas, Parafian i ks. Proboszcza

Podziękowanie dla Parafian Zwiastowania Pańskiego i ks. Proboszcza Roberta Korbika 

więcej foto z uroczystości