Uwaga

Witraż w Sanktuarium

W ostatnim czasie pojawił się nad wejściem do Sanktuarium witraż z wizerunkiem Patronki Świętości Życia.
(pobierz witraż w większej rozdzielczości)

Wspólnota parafialna dziękuje z całego serca Fundatorom, dzięki którym nasza świątynia tak wypiękniała.