Uwaga

Podziękowanie dla księdza Proboszcza

Życzenia dla księdzaKsiędzu Proboszczowi,
Robertowi Korbikowi

za kapłańską radość, która płynie z miłości Ojca,
a którą ksiądz tak szczodrze się dzieli,
podnosząc nas na duchu w chwilach trudnych
i ciesząc się z nami w chwilach radosnych,
z serca dziękujemy...

Wielki Czwartek
Sanktuarium Świętości Życia
Poznań 2016