Uwaga

Sanktuarium Świętości Życia w parafii pw Zwiastowania Pańskiego

Arcybiskup Stanisław Gądecki ustanowił kościół pw. Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu diecezjalnym Sanktuarium Świętości Życia. Sanktuarium będzie się miało stać ośrodkiem umocnienia wiary, wzrastania w łasce dla wiernych, uwielbienia Boga, pojednania i dziękczynienia.
Uroczyste ogłoszenie dekretu przyznającego tytuł Sanktuarium Świętości Życia nastąpiło 12 grudnia 2012 roku podczas Mszy św., kiedy to Arcybiskup Metropolita Poznański poświęcił wizerunek Matki Bożej z Guadalupe.
"W świątyni będzie można budować sakramentalną jedność z Panem Bogiem i ludźmi poprzez osobiste zaangażowanie i troskę o każde ludzkie życie. Sanktuarium będzie realizować podstawowe zadania związane z ewangelizacją poprzez umożliwienie im uczestnictwa w życiu liturgicznym, zachętę do uzyskania odpustu zupełnego, organizowanie czuwań, dni skupienia, rekolekcji, spotkań formacyjnych, podczas których promować się będzie nauczanie Kościoła na temat świętości ludzkiego życia.
Pielgrzymi będą zapraszani do Sanktuarium Świętości Życia zwłaszcza dwunastego dnia każdego miesiąca na nabożeństwo przed wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe. Wspomnienie liturgiczne Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe przypada właśnie w rocznicę objawień, czyli 12 grudnia."

Fotorelacja na stronie archidiecezji - zobacz

Wiadomości w radiu Watykańskim - posłuchaj: W Poznaniu powstało Sanktuarium Świętości Życia...

Na zdjęciu- odczytanie dekretu ustanawiającego nadanie tytyłu diecezjalnego Sanktuarium Świętości Życia

Z ogłoszeń parafialnych, w niedzielę po ustanowieniu Sanktuarium:

W minioną środę, 12 grudnia ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki ustanowił nasz parafialny kościół Zwiastowania Pańskiego diecezjalnym Sanktuarium Świętości Życia. Pragniemy stać się miejscem nieustannej modlitwy o świętość życia osobistego, małżeńskiego i rodzinnego. Będziemy wspólnie w naszym Sanktuarium budować sakramentalną jedność z Panem Bogiem i ludźmi poprzez osobiste zaangażowanie i troskę o każde ludzkie życie. Dlatego proszę Was Kochani Parafianie o pomoc, o wasze świadectwo wiary i o trwanie na modlitwie, abyśmy otwarci na działanie Pana Boga realizowali Jego wolę w swojej codzienności. Niech pomocą będzie nam Najświętsza Maryja Panna, Patronka Świętości Życia, abyśmy wspólnie z Nią odważnie opowiadali się po stronie życia.