Uwaga

Przebaczenie: zysk czy strata?

Warsztaty - rekolekcje małżeńskie

DZIEŃ 1 - 29.05.2021

19.45 - łączą się osoby prowadzące
20.00 - łączą się uczestnicy, przypomnienie spraw technicznych
20.10 - przywitanie + modlitwa (MM)
20.15 - wprowadzenie księdza (ks. Szymon) Przebaczenie w Piśmie (77 razy, nielitościwy dłużnik, potrzebujemy łaski, by przebaczać)
20.25 - wprowadzenie w temat spotkania (MK)
20.35 - praca w grupach
21.20- przedstawienie wyników pracy poszczególnych grup
21.35- praca w małżeństwach
21.45 - modlitwa na koniec i błogosławieństwo (ks. Szymon)

DZIEŃ 2 - 30.05.2021

20.15 - łączą się osoby prowadzące
20.30 - łączą się uczestnicy, przypomnienie spraw technicznych
20.40 - przywitanie + modlitwa (MM)
20.45 Dokończenie i podsumowanie (MK)
21.00 Końcowe dzielenie co było dla mnie ważne na tych warsztatach i dlaczego (MM)
21.20 Słowo na zakończenie modlitwa końcowa i błogosławieństwo (ks. Mirosław)